ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

imagesGRPTLYH1

Ιατρική στην Ευρώπη σε κορυφαίες Ιατρικές Σπουδές

Ιατρική στην Ευρώπη σε ασφαλές και φιλόξενο περιβάλλον

Αγγλόφωνες, Γαλλόφωνες, Γερμανόφωνες και Ιταλόφωνες Πανεπιστημιακές Σχολές

Ιατρικής στην Ευρώπη, με εναλλακτικές και οικονομικές λύσεις

Ιατρική στην Ευρώπη σε Πανεπιστήμια Ιατρικής που επιλέξαμε και συνεργαζόμαστε σε 14  Ευρωπαϊκές Χώρες και 42 Ιατρικές Σχολές.

Ιατρική στην Ευρώπη με  κριτήρια επιλογής που καθορίσαμε –μέσα από την εξέλιξή μας εδώ και 30 χρόνια-που  συμπεριλαμβάνουν τα εξής:

  • Καταξιωμένες διεθνώς Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές με ασφαλές περιβάλλον
  • Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές στην Ευρώπη Αγγλόφωνες, Γαλλόφωνες, Γερμανόφωνες, Ιταλόφωνες που βρίσκονται σε υψηλές θέσεις στις διεθνείς κατατάξεις και στις τρεις πρώτες θέσεις σε εθνικό επίπεδο.
  • Ιατρική στην Ευρώπη σε Πανεπιστήμια Ιατρικής,Ιατρικές Σχολές και χώρες που μπορούν να συνταιριάξουν αρμονικά με το προφίλ των υποψηφίων φοιτητών.
  • Ιατρικές Σχολές που έχουν πιστοποιηθεί από διεθνείς Ιατρικούς Οργανισμούς.
  • Ιατρικές Σχολές διεθνοποιημένες, φιλικές και ανοικτές σε διεθνείς φοιτητές.
  • Ιατρική στην Ευρώπη σε Πανεπιστήμια Ιατρικής φιλόξενα και ενεργά στις επιστημονικές εξελίξεις και στις ακαδημαϊκές αναζητήσεις.
  • Ιατρικές Σχολές που να ανταποκρίνονται στις οικονομικές δυνατότητες της οικογένειας του φοιτητή.
  • Ιατρική στην Ευρώπη σε Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές που έχουν διαμορφώσει περιβάλλον ευνοϊκό για τη μάθηση και την γνωστική εξέλιξη του φοιτητή.

Ιατρική στην Ευρώπη με Λύσεις για ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΘΕΣΗΣ στον υποψήφιο φοιτητή.

Γιατί το αποτέλεσμα, μαζί με το ήθος και την ειλικρίνεια είναι υψίστης σημασίας για εμάς.

Γι’ αυτό μας επιλέγετε και μας εμπιστεύεσθε.

 

 

 

ΓΙΝΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! : 210 3647889Επικοινωνία