Ιατρική στη Σλοβακία – Safarik

Ιατρική στη Σλοβακία στο Πανεπιστήμιο του Σάφαρικ

FACULTY OF MEDICINE

AT PAVOL JOZEF SAFARIK UNIVERSITY IN KOSICE

 

logo-upjs-cbΙατρική στη Σλοβακία στην Ιατρική Σχολή του Safarik University ιδρύθηκε το 1948 ως αδήριτη ανάγκη να καλυφθούν οι ανάγκες της ανατολικής Σλοβακίας σε γιατρούς.

Η εξέλιξη και ανάπτυξή του υπήρξε εντυπωσιακή και η εξέλιξη αυτή, καθόρισε και την εξέλιξη της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης γενικότερα, στην ανατολική Σλοβακία.

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ SAFARIK UNIVERSITY 

(ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή γίνεται με γραπτό τεστ στην Βιολογία και την Χημεία, με το σύστημα πολλαπλών επιλογών (Multiple Choise).

Αξιολογείται η γνώση, η ταχύτητα ανταπόκρισης, η ευχέρεια και η άνεση χειρισμού κρίσιμων παραμέτρων εννοιών και φαινομένων.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Ένας φοιτητής ξοδεύει κατά μέσο όρο τον μήνα από 800-1200ευρώ (ενοίκιο-καθημερινά έξοδα). Δεν συμπεριλαμβάνονται βιβλία, εκπαιδευτικά μέσα και υποστηρικτικό υλικό.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανά έτος είναι 10.500ευρώ.

 

 

Πανεπιστήμια Ιατρικής Σβλοβακίας – Slovakia

  • Comenius University– (Faculty of Medicine, Bratislava, Jessenius faculty of Medicine,
  • Slovak Medical University– Bratislava
  • Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University– Košice

 

Γνωριμία με την Ιατρική σχολή

Έχουν πλέον αποφοιτήσει 12.000 γιατροί και σήμερα (από το 1992) τα Αγγλόφωνα τμήματα φιλοξενούν περισσότερους από 400 φοιτητές από 40 χώρες.

Διαθέτει άριστες υποδομές σε ένα ενιαίο συγκρότημα μαζί με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο (L. Paster University Hospital).

Η ακαδημαϊκή της δομή περιλαμβάνει 60 Units και ερευνητικά κέντρα.

Με περισσότερους από 1.400 φοιτητές, 40 Τακτικούς καθηγητές, 45 βοηθούς και 144 λέκτορες, συγκροτεί μια ενθουσιώδη ακαδημαική κοινότητα με εθνική και διεθνή δραστηριότητα.

Συνεργάζεται με ευρωπαϊκές Ιατρικές Σχολές (Lille, Paris, Malaga, Salamanca, Munchen, Duzzeldorf, Munster, Essen, Graz, Istanbul) και διακρίνεται για τον προσανατολισμό της σε Ongology, Cardiology, Respinology, Metabolism, Regenerative Medicine.

 

 

ΓΙΝΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! : 210 3647889Επικοινωνία