Ιατρική στη Σλοβακία- Μπρατισλάβα

Ιατρική στη Σλοβακία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Μπρατισλάβα

Faculty of Medicine (CUFM)-IN UNIVERSITY OF  BRATISLAVA

COMENIUS UNIVERSITY OF BRATISLAVA

Σπουδές στη Σλοβακία στην Ιατρική Σχολή στη Μπρατισλάβα στο images (1)Comenius University Faculty of Medicine με έτος δημιουργίας το 1919, πρώτη Ιατρική Σχολή στη Σλοβακία- με παράδοση, πλέον, και υψηλό επίπεδο σπουδών και Αγγλόφωνο Πρόγραμμα από το 1993, θεωρείται από τους κορυφαίους εθνικούς δημόσιους οργανισμούς, που παρέχει ιατρική εκπαίδευση και έρευνα, με σημαντική θέση τόσο στις εθνικές όσο και στις διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ COMMENIUS UNIVERSITY

(ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ)

Η αξιολόγηση των υποψηφίων για εισαγωγή γίνεται με γραπτό τεστ στην Βιολογία και την Χημεία.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Ένας φοιτητής ξοδεύει κατά μέσο όρο τον μήνα από 900-1.300ευρώ (ενοίκιο, καθημερινά έξοδα).

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανά έτος είναι 9.000 ευρώ.

 

Πανεπιστήμια Ιατρικής Σβλοβακίας – Slovakia

  • Comenius University– (Faculty of Medicine, Bratislava, Jessenius faculty of Medicine,
  • Slovak Medical University– Bratislava
  • Faculty of Medicine, Pavol Jozef Šafárik University– Košice

 

Γνωριμία με την Ιατρική σχολή

Η Ιατρική σχολή, με αίθουσες διδασκαλίας και διοίκηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης και Πανεπιστημιακές κλινικές τόσο στο κέντρο, όσο και στα προάστια αλλά με εύκολη πρόσβαση- φιλοξενεί 9.000 φοιτητές στον τομέα της υγείας (Ιατρική, Οδοντιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Δημόσιας υγείας, Τεχνικές- Εργαστηριακές ειδικότητες).

Η επιτυχία των εθνικών και διεθνών δραστηριοτήτων κορυφώθηκε το 2004, με την υπογραφή Μνημονίου Ακαδημαϊκής συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο του Michigan. Από τότε φοιτητές και επισκέπτες καθηγητές και ερευνητές, από το University of Michigan έχουν έλθει να επισκεφτούν το CUFM και αντίστροφα, με πολλαπλασιαστικά οφέλη και για τα δύο μέρη. Οι ανταλλαγές αυτές υποστηρίζονται και χρηματοδοτούνται από το ίδρυμα Ronald and Eilen Weirer Professional Development Awards.

Από το 2006 με το πρόγραμμα Αμερικανο-Σλοβακικής Ακαδημαϊκής συνεργασίας και ανταλλαγής ιατρικών εμπειρογνωμόνων μεταξύ των 2 χωρών, έχει ενισχυθεί και προωθηθεί η σχέση με τους απόφοιτους που ζουν και εργάζονται στις Η.Π.Α. αλλά και για τους νέους απόφοιτους που αναζητούν ευκαιρία επιστημονικής και επαγγελματικής ανάπτυξης στην εκπαίδευση και στην έρευνα.

Από το 2007 το Διεθνές Κέντρο Κινητικότητας (International Mobility Services) υποστηρίζει το CUFM στην ανάπτυξη διεθνών  ακαδημαϊκών πρωτοβουλιών προς όφελος των προπτυχιακών φοιτητικών, των μεταπτυχιακών και του  ακαδημαϊκού προσωπικού.

 

CENTER OF SIMULATION AND VIRTUAL MEDICAL EDUCATION

 Το κέντρο Προσομοίωσης και Virtual Εκπαίδευσης στο CUFM στη Μπρατισλάβα ιδρύθηκε και λειτουργεί από τις 9.1.2013, ως απαραίτητη καινοτομία, για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της ποιότητας, τη χρήση σύγχρονων μεθόδων στην ιατρική εκπαίδευση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

“Αυτό που ακούω ξεχνώ. Αυτό που βλέπω θυμάμαι. Τι να κάνω, αφού αυτό καταλαβαίνω”. (What I hear, I forget. What I see, I  remember. And what I do, this I understand).

Μαθαίνοντας από το παιχνίδι. Η επαναστατική μεθοδολογία, για την εποχή της, που εισήχθη τον 17ο αιώνα από τον Joan Amos Comenius, εφαρμόζεται πλέον ευρέως στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ονομάζεται “μάθηση μέσα από την πράξη”.

Με την βοήθεια εργαλείων και μέσων προσομοίωσης μπορεί κανείς να δοκιμάσει με ασφάλεια συμπεριφορές του προσομοιωμένου υποκειμένου, καθώς κάθε λάθος ή σφάλμα που εκτελείται από τον φοιτητή δεν έχει επιπτώσεις στο προσομοιωμένο υποκείμενο. Αν αναλογιστεί κανείς ότι το προσομοιωμένο αντικείμενο είναι ο “ασθενής”, καταλαβαίνουμε την μέγιστη χρησιμότητα και τον αναντικατάστατο ρόλο του.

Η καρδιά του προσομοιωτή είναι το λογισμικό ελέγχου που επιτρέπει την ρύθμιση και την αλλαγή των φυσιολογικών παραμέτρων (καρδιαγγειακές, αναπνευστικές, νευρολογικές κλπ) έτσι ώστε να δημιουργηθούν όλες οι παράμετροι των απαιτούμενων περιπτώσεων ασθενών. Το έργο του φοιτητή είναι να σταθεροποιηθεί ο “ασθενής” εκτελώντας διάφορες ιατρικές πράξεις. Αυτή η διαδικασία κινείται από το σενάριο, το οποίο είναι προγραμματισμένος αλγόριθμος, που ελέγχεται από τον εκπαιδευτή. Ο φοιτητής ακολουθεί το σενάριο, εκτελεί όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, ενώ ο εκπαιδευτής καταγράφει τις ενέργειες.

Το σενάριο μπορεί να είναι γραμμικό ή διακλαδισμένο ( η κατάσταση του “ασθενούς” εξαρτάται από τη σωστή ή λάθος απόφαση, κάθε στιγμή του φοιτητή), συνδεόμενο με συμπληρώματα εργαστηριακών εξετάσεων.

Η τακτική εκπαίδευση του φοιτητή, ενισχύει τις σχετικές ικανότητες και δεξιότητες, τις σωστές αντιδράσεις, τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων στις εναλλακτικές κλινικές περιπτώσεις, τις οποίες θα συναντήσει στις μελλοντικές του ιατρικές πράξεις.

  

 

 

 

ΓΙΝΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! : 210 3647889Επικοινωνία