Προετοιμασία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΙΒ, A- LEVELS,   IGCSE, UKCAT- B-MAT, IELTS –TOEFL

ΜΑΘΗΜΑΤΑ I.B. , ΔΙΕΘΝΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ (INTERNATIONAL BACCALAUREAT)

Μαθήματα (Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών) για ενίσχυση των βαθμολογικών επιδόσεων και την επίτευξη υψηλής βαθμολογίας στο I.B.

Το I.B. με υψηλές βαθμολογίες αποτελεί σημαντικό όπλο- πλεονέκτημα ενός υποψηφίου για σπουδές στο εξωτερικό (Ευρώπη- Αμερική) σε υψηλού επιπέδου Πανεπιστήμια.

Η υψηλή βαθμολογία (High score) στο I. B. , πάνω από τον παγκόσμιο μέσο όρο (Παγκόσμιος μέσος όρος 30,2) αποτελεί μαζί με το Personal Statement, επαρκές διαβατήριο (κριτήριο εισαγωγής) στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Τα ιδιαίτερα μαθήματα (Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών) ξεκινούν από το PRE- I.B. και σχεδιάζονται με στόχο αποκλειστικό τις υψηλές επιδόσεις.

Ιδιαίτερα μαθήματα  για I.B. (Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας, Μαθηματικών) υποστηρίζουν απαιτητικά, ισορροπημένα και ολοκληρωμένα τη γνωστική εξέλιξη του μαθητή, καλύπτοντας κενά, ασάφειες, αμφιλεγόμενες γνώσεις και ενσωματώνουν υψηλούς βαθμολογικούς στόχους, αποτελεσματικότητα και επιτυχία.

Η μεθοδολογία μελέτης για το I.B. ,έγκαιρα και παρεμβατικά, τα οργανωμένα χρονοδιαγράμματα μελέτης, τα tests, οι προσομοιωμένες αξιολογήσεις, η διαχείριση χρόνου, με δέσμευση επιτυχίας και ενεργή διαχείριση της μαθησιακής πορείας, συνειδητοποιούν τον μαθητή από το PRE- I.B. στάδιο, για τα προαπαιτούμενα της επιτυχίας, χωρίς άγχη, ερωτηματικά και ανασφάλειες.

Τα ιδιαίτερα ενισχυτικά μαθήματα για I.B. σε Βιολογία, Φυσική, Χημεία και Μαθηματικά, δημιουργούν το ισχυρό γνωστικό υπόστρωμα, ανοίγοντας το δρόμο και διασφαλίζοντας υψηλές βαθμολογίες – στόχους.

Τα  μαθήματά μας στο Ι.Β. στα πεδία Βιολογίας, Φυσικής, Χημείας και Μαθηματικών αποτελούν μια ολοκληρωμένη μαθησιακή εμπειρία προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα. ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ!!!

ΜΑΘΗΜΑΤΑ A- LEVELS (ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

Μαθήματα GCE- A LEVELS (Μαθηματικά, Βιολογία, φυσική, Χημεία) για την επίτευξη υψηλών βαθμολογίων.

Μαθήματα (Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών) ώστε με το σύστημα GCE, A-LEVELS, εξαιρετικά δημοφιλές, αλλά και βασικό σύστημα εισαγωγής σε Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Αγγλία, καθώς η υψηλή επίδοση σε 2 από τα ανωτέρω μαθήματα, αποτελεί κυρίαρχο κριτήριο επιτυχημένης εισαγωγής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ IGCSE (ΒΙΟΛΟΓΙΑ, ΧΗΜΕΙΑ, ΦΥΣΙΚΗ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ)

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών) για μαθητές του IGCSE (International General Certificate of Secondary Education), με στόχο τις υψηλές βαθμολογίες, προαπαιτούμενο για την εισαγωγή σε κορυφαία Πανεπιστήμια Ιατρικής της Ευρώπης.

Τα μαθήματα στοχεύουν στην απόκτηση της πιστοποίησης από τον αναγνωρισμένο φορέα Edexcel- Pearson, είτε σε μαθητές αγγλόφωνων σχολείων, είτε ως πιστοποίηση στα πλαίσια του pre-I.B., είτε για μαθητές Γενικού Λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν ισχυρό Personal Statement κτίζοντας έγκαιρα τη μελλοντική υποψηφιότητά τους, σε Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ευρώπη.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ UKCAT- B-MAT

Μαθήματα για επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων στις πιστοποιήσεις UKCAT (UK Clinical Aptitude Test) και B-MAT (Biomedical Admission Test) για σπουδές σε Ιατρικές Σχολές στην Αγγλόφωνη Δυτική Ευρώπη.

Πιστοποιήσεις που αποτελούν είτε προαπαιτούμενο, είτε αποφασιστικό συνυπολογισμό μαζί με άλλα προσόντα, για την εισαγωγή σε Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Αγγλία.

Πρόκειται για tests που περιλαμβάνουν αξιολόγηση των δυνατοτήτων, των ικανοτήτων, της συμπεριφοράς και στάσης των υποψηφίων σε δεξιότητες λογικής, γλώσσας, μαθηματικών εννοιών, ιατρικής ηθικής, ετοιμότητας, άνεσης, ευχέρειας και εξοικείωσης σε ανάλυση σύνθετων δεδομένων και ζητούμενων.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΙΑ E.U.-MEDICAL SCHOOL TEST , ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΦΥΣΙΚΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Μαθήματα Βιολογίας, Χημείας, Φυσικής, Μαθηματικών, για Assessment εξετάσεις εισαγωγής σε Ιατρικά Πανεπιστήμια της Ευρώπης.

Οι εξετάσεις αφορούν  την Ολλανδία, την Ιταλία (IMAT), την Ιρλανδία, την Αυστρία, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβακία και το πρόγραμμα προετοιμασίας εστιάζει στις ιδιαιτερότητες των εξετάσεων κάθε χώρας και Πανεπιστημίου Ιατρικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ IELTS –TOEFL

Μαθήματα για τις Γλωσσικές Πιστοποιήσεις IELTS (International Language Testing System), TOEFL (Test of English as a Foreign Language) με αποκλειστικό στόχο την επίτευξη υψηλών αποτελεσμάτων (High Score), προαπαιτούμενων για υποψηφιότητες στην Ιατρική.

Οι πιστοποιήσεις IELTS –TOEFL αποτελούν από τις πλέον δημοφιλείς πιστοποιήσεις για Ιατρικές Σπουδές σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ευρώπη.

Παρέχουμε μαθήματα εξειδικευμένης προετοιμασίας, με εξεταστικό υλικό προετοιμασίας, test προσομοίωσης σύμφωνα με τις εξελισσόμενες απαιτήσεις των εξετάσεων, εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη, με εκπαιδευτικό υλικό για εξασφάλιση υψηλών βαθμολογιών.

ΓΙΝΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! : 210 3647889Επικοινωνία