Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery) είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους. 

 

Τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι 7 Δημόσια και 1 Ιδιωτικό:

Bari University (Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)

Milan University (Universita degli Studi di Milano)

Pavia University (Universita di Pavia)

Rome “La Sapienza” University (Sapienza Universita di Roma)

Romeo “Tor Vergata” University (Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

Second University of Naples (Seconda Universita degli Studi di Napoli)

University of Naples Federico II (Universita degli Studi di Napoli Federico II)

Humanitas University  (Ιδιωτικό)

 

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο των εξετάσεων δομείται σε 2 επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (2 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (18 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (18 ερωτήσεις)

-Chemistry (12 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (8 ερωτήσεις)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

  • Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.
  • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.
  • Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.
  • Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.
  • Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

 Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.