Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου προκήρυξε από 06/02/2023 200 θέσεις Ιατρικής για τους Ευρωπαίους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους υποψηφιότητας.

Ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής θα εκδίδονται αντίστοιχα περιοδικά αποτελέσματα.

Η ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων θα περατωθεί μέχρι και 06/06/2023.

Αν τα προσόντα- μόρια των υποψηφίων δεν καλύψουν τις θέσεις, θα προκηρυχθεί συμπληρωματικός διαγωνισμός.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ.