Περατώθηκε η 3η φάση των διαδικασιών των ιατρών μας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση της Ιατρικής Ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις.

Όλοι οι υποψήφιοι μας ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη φάση και τους προετοιμάζουμε για την τέταρτη και τελευταία φάση (Interview).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ