ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ SOUTHAMPTON

ΣΑΟΥΘΑΜ1Το τμήμα Ιατρικής του πανεπιστημίου του Southampton  στην Αγγλία, δραστηριοποιείται τα τελευταία 40 χρόνια στην εκπαίδευση ιατρικού προσωπικού υψηλής ειδίκευσης σε όλους τους τομείς της ιατρικής επιστήμης και ειδικότερα σε νευραλγικής σημασίας για το σύγχρονο άνθρωπο, όπως διάγνωση και θεραπεία καρκίνου, οστεοπόρωσης, άσθματος και ασθενειών σχετιζόμενων με τη διατροφή. Το προπτυχιακό προγράμματα σπουδών στην Ιατρική στο Southampton στην Αγγλία, δίνει έμφαση στην κριτική σκέψη, στην προσωπική μάθηση και στην εργασία των φοιτητών Ιατρικής σε ομάδες, με μέλη διαφορετικών ειδικοτήτων. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη το 2017 ανάμεσα στους σπουδαστές του τμήματος Ιατρικής του Southampton στην Αγγλία, το 89% δήλωσε ικανοποιημένο ή πολύ ικανοποιημένο από το επίπεδο και το περιεχόμενο των σπουδών τους και το 97% πολύ ικανοποιημένο από τις ευκαιρίες που τους δόθηκαν στην πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν, κατά την διάρκεια των Ιατρικών σπουδών τους. Στα τρία προπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ιατρικής, οι σπουδαστές έχουν τη δυνατότητα, από τις πρώτες κιόλας εβδομάδες των σπουδών τους, να έρθουν σε επαφή με κλινικές και νοσοκομεία στη νότια Αγγλία, ξεκινώντας ουσιαστικά την πρακτική εξάσκηση στο αντικείμενό τους από πολύ νωρίς, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει σε άλλα προγράμματα σπουδών ιατρικής.

Η κλινική εξάσκηση αποτελεί το σημαντικότερο κομμάτι του προγράμματος σπουδών Ιατρικής τα τρία τελευταία έτη. Κατά τη διάρκειά της οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν ως βοηθοί σε ομάδες και να επιβλέπουν ασθενείς, κρατώντας ιατρικό ιστορικό, τόσο στα νοσοκομεία, όσο και σε περιπτώσεις κατ’ οίκον θεραπείας.

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στην Ιατρική, έχει τρείς παραλλαγές, που προσφέρουν μια ποικιλία δυνατοτήτων πρόσβασης. Υπάρχει το κλασσικό πενταετές πρόγραμμα σπουδών BM5, το εξαετές πρόγραμμα BM6, με μειωμένες απαιτήσεις εισαγωγής σε σχέση με το κανονικό πενταετές, το οποίο περιλαμβάνει ένα προπαρασκευαστικό έτος, κατά τη διάρκεια του οποίου οι σπουδαστές παρακολουθούν δύο εισαγωγικά μαθήματα σε δύο εξαμηνιαίους κύκλους σπουδών, με τελικές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στο κανονικό πρόγραμμα BM5. Τέλος το τετραετές Graduate Entry programme BM4 το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε αποφοίτους άλλων ειδικοτήτων, όπως Βιολόγους, Βιοχημικούς, Νοσηλευτές, αποφοίτους Φαρμακευτικής, να εγγραφούν και να ξεκινήσουν τις σπουδές τους από το δεύτερο έτος, ολοκληρώνοντας έτσι το πρόγραμμα σε τέσσερα αντί για πέντε έτη.

Για όσους ενδιαφέρονται να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή καριέρα, το πανεπιστήμιο προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα που οδηγεί στην απόκτηση του Master In Medical Science. Η προετοιμασία γι’ αυτό γίνεται ανάμεσα στο τρίτο και το τέταρτο έτος σπουδών, με επιλογή των υποψηφίων στη βάση της μέχρι τότε επίδοσής τους, λόγω του περιορισμένου αριθμού των προσφερόμενων θέσεων.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών, οι απόφοιτοι εγγράφονται στο Γενικό Ιατρικό Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου και κάνουν αίτηση για πρόσληψη στο εθνικό Σύστημα Υγείας NHS, καθώς και για την εισαγωγή τους σε μονοετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για νέους αποφοίτους Ιατρικής που οδηγεί στην άδεια άσκησης επαγγέλματος.

 

Απαιτήσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον στην Αγγλία.

 

BM5

 • ALevels: AAA. Υποχρεωτικά δύο από τα τρία μαθήματα είναι η Χημεία και η Βιολογία. Εναλλακτικά:
 • Βαθμός απολυτηρίου άνω του 18.5, με μέσο όρο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Χημεία και Βιολογία, άνω του 17.5 ή βαθμός απολυτηρίου άνω του 18.5 , με δύο A-Levels ΑΑ (Χημεία και Βιολογία) ή αναγνωρισμένο από το πανεπιστήμιο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα. Εναλλακτικά:
 • IB(International Baccalaureate) 36-38.
 • UKClinical Aptitude Test (UKcat).
 • Βιογραφικό σημείωμα

 

BM6

 • ALevels: BBB. Υποχρεωτικά δύο από τα τρία μαθήματα είναι η Χημεία και η Βιολογία.
 • Βαθμός απολυτηρίου άνω του 18.0, με μέσο όρο των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων Χημεία και Βιολογία, άνω του 17.5 ή βαθμός απολυτηρίου άνω του 18.5, με δύο A-Levels ΒΒ ή αναγνωρισμένο από το πανεπιστήμιο προπαρασκευαστικό πρόγραμμα.
 • IB(International Baccalaureate) 36-38.
 • UK Clinical Aptitude Test (UKcat).
 • Βιογραφικό σημείωμα.

 

BM4 Graduate Entry

Για τους πτυχιούχους Βρετανικών πανεπιστημίων:

 • Πτυχίο θετικής επιστήμης.
 • ALevels: C ή ανώτερο στη Χημεία. Εναλλακτικά C ή ανώτερο στη Χημεία ή Βιολογία σε AS Level αν η Χημεία δεν έχει εξεταστεί σε επίπεδο Α2.

 

Για τους πτυχιούχους άλλων πανεπιστημίων:

 • Πτυχίο θετικής επιστήμης με βαθμό 7 ή μεγαλύτερο.
 • UKClinical Aptitude Test (UKcat).
 • IELTS
 • Βιογραφικό σημείωμα.

 

Όσοι από τους υποψηφίους πληρούν τα κριτήρια εισαγωγής καλούνται σε συνέντευξη, όπου γίνεται και η τελική επιλογή από το πανεπιστήμιο.

 

Γλωσσική επάρκεια

 

Το πανεπιστήμιο Ιατρικής διενεργεί εξετάσεις γλωσσικής επάρκειας για τους υποψηφίους των παραπάνω προγραμμάτων σπουδών.

 

Προετοιμασία επιτυχίας – Μαθήματα –Αιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Αγγλία, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου (Ελληνικό Απολυτήριο –Ι.Β.) και παράλληλα εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις κάθε Ιατρικής Σχολής.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πατήστε ΕΔΩ.

 

 

Δίδακτρα και κόστος ζωής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Southampton.

 

Τα δίδακτρα ανά έτος σπουδών διαμορφώνονται στις 9250 λίρες Αγγλίας για τους Βρετανούς και τους Ευρωπαίους σπουδαστές. Το ποσό αυτό είναι το ίδιο, τόσο για τα πρώτα έτη (preclinical years), όσο και για τα clinical years. Υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης φοιτητικού δανείου από τις τράπεζες, για την κάλυψη του κόστους αυτού, για τους φοιτητές που δεν έχουν τα οικονομικά μέσα ή κάποια υποτροφία. Τα τραπεζικά δάνεια αυτής της μορφής καλύπτουν όλα τα έτη σπουδών και η αποπληρωμή τους γίνεται με ευνοϊκούς όρους (μετά την ανάληψη εργασίας από τον απόφοιτο και η μηνιαία δόση καθορίζεται με βάση τον εκάστοτε μισθό του).

 

Οι σπουδαστές έχουν μια πληθώρα επιλογών στέγασης (φοιτητικές εστίες, ενοικιαζόμενα δωμάτια/σπίτια). Το ενδεικτικό κόστος ζωής (περιλαμβάνοντας και το ενοίκιο κατοικίας) είναι 1000 λίρες Αγγλίας μηνιαία.

 

 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (University of Southampton)

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ2Το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον (University of Southampton) ιδρύθηκε το 1952 και φιλοξενεί 15.000 φοιτητές, ενταγμένους σε 66 Schools και 525 τμήματα (Faculties).

Με την κεντρική Πανεπιστημιούπολη, μόλις 2km από το κέντρο της πόλης, με νεόκτιστες εγκαταστάσεις, σύγχρονες εστίες και πρόσφατες επενδύσεις 8,5 εκατομμυρίων λιρών, το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον έχει κερδίσει την αναγνώριση για τις επιτυχίες του τόσο σε επίπεδο  Ηνωμένου Βασιλείου, όσο και παγκόσμια, ανήκοντας στο 1% των κορυφαίων Πανεπιστημίων ανά τον κόσμο.

Διεθνείς κατατάξεις του University of Southampton

 1. 102ndin the world by QS World University Rankings 2018.
 2. 18thamongst United Kingdom Universities listed 2018.
 3. 35thby The Guardian University Guide 2018 (6 of subject areas in the top 10).
 4. 21stby the Times and Sunday Times Good University Guide 2017, (with 11 of our Subject areas in the top 10).
 5. Ηεθνική έρευνα ικανοποίησης των φοιτητών (National Student Survey 2017) έδειξε υψηλά ποσοστά (High levels of satisfaction).

Το Πανεπιστήμιο του Σαουθάμπτον διακρίνεται για την αριστεία του στην έρευνα. Με εισόδημα για επιχορηγήσεις έρευνας πέραν των 200.000 λιρών, κατατάσσεται 6ο στο Ηνωμένο Βασίλειο για αξία επιχορηγήσεων.

Το 2013 ο καθηγητής Jonathan Essex βραβεύτηκε (Royal Society Woffson Research Merit Award) και χρηματοδοτήθηκε για την μοντελοποίηση χημικών και βιολογικών συστημάτων αλλά και αντίστοιχα οι καθηγητές Damon Teagle, Bashir Al-Hashimi και David Rayne.

SCHOOLS AND FACULTIES

Accounting and Finance 7 Faculties

Acoustical Engineering 4 Faculties

Aeronautics and Astronautics (Southampton Campus) 11 Faculties

Anthropology 3 Faculties

Archaeology 14 Faculties

Astronomy 2 Faculties

Audiology 2 Faculties

Biochemistry 4 Faculties

Biology 5 Faculties

Biomedical Sciences 6 Faculties

Business 8 Faculties

Chemistry 8 Faculties

Civil Engineering 5 Faculties

Computer Science and Software Engineering 11 Faculties

Criminology 4 Faculties

Demography 1 Faculty

Ecology 2 Faculties

Economics 12 Faculties

Education Studies 3 Faculties

Electrical and Electronic Engineering 2 Faculties

Electrical and Electronic Engineering (Malaysia Campus) 1 Faculty

Electrical Engineering 5 Faculties

Electronic Engineering 13 Faculties

English 18 Faculties

Entrepreneurship 2 Faculties

Environmental Engineering 1 Faculty

Environmental Science 5 Faculties

Fashion 3 Faculties

Film 12 Faculties

Fine Art 2 Faculties

French 27 Faculties

Games Design and Art 2 Faculties

Geography 7 Faculties

Geology 5 Faculties

Geophysics 5 Faculties

German 23 Faculties

Graphic Arts 1 Faculty

Healthcare 4 Faculties

History 27 Faculties

Language 11 Faculties

Law 9 Faculties

Management and Management Sciences 10 Faculties

Marine Biology 5 Faculties

Marketing 5 Faculties

Mathematical Sciences 19 Faculties

Mechanical Engineering 13 Faculties

Mechanical Engineering (Malaysia Campus) 3 Faculties

Mechatronic Engineering 4 Faculties

Medicine 1 Faculty

Midwifery 12 Faculties    

Music 1 Faculty

Natural Sciences 2 Faculties    

Neurosciences 8 Faculties    

Nursing 1 Faculties    

Occupational Therapy 7 Faculties    

Oceanography 1 Faculty

Pharmacology 2 Faculties    

Philosophy 25 Faculties    

Physics 10 Faculties    

Physiotherapy 1 Faculty

Podiatry 1 Faculty

Politics and International Relations 12 Faculties    

Psychology 6 Faculties    

Ship Science 9 Faculties    

Sociology and Social Policy 9 Faculties    

Spanish, Portuguese and Latin American Studies 29 Faculties    

Zoology 3 Faculties    

 

ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ: Η ΠΟΛΗ

Το Σαουθάμπτον είναι πόλη στη νότια Αγγλία, 100 Km νοτιοδυτικά του Λονδίνου, 30 Km βορειοδυτικά του Πόρτσμουθ με 250.000 κατοίκους.

Είναι ξακουστό λιμάνι με μεγάλη ναυτική παράδοση (από εδώ ξεκίνησε ο Τιτανικός).

Είναι μια ζωντανή πόλη με πολιτιστικά events, μουσικές συναυλίες, εκδηλώσεις τέχνης, θέατρα, κάστρα, μουσεία, εμπορικά κέντρα και σημείο εκκίνησης εκατοντάδων κρουαζιέρων στη Μεσόγειο και στην Υφήλιο.

Έχει 2 Πανεπιστήμια (University of Southampton, Southampton Solent University), με το πρώτο να ξεχωρίζει για την πορεία του σε πολλούς τομείς.