Ιατρική στη Βουλγαρία – Στάρα Ζαγόρα

stara-zagora-10Ιατρική στη Βουλγαρία με Ιατρικές Σπουδές στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα (Faculty of Medicine in Trakia University of Stara Zagora).Ιατρική στη Βουλγαρία,  στην Ιατρική Σχολή της Στάρα Ζαγόρα που ιδρύθηκε ως Ανώτερο Ιατρικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο της Ιατρικής Ακαδημίας, το 1982. Μέχρι το 1995, ήταν ένα ανεξάρτητο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως ότου ενταχθεί στην ακαδημαϊκή δομή του Πανεπιστημίου της Στάρα Ζαγόρα, του Trakia University.
Η διαπίστευση της Ιατρικής Σχολής στη Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία έγινε μέσα στα πρώτα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (διαπίστευση με τον προσδιορισμό «πολύ καλή») από το 1999.
Ιατρική στη Βουλγαρία στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα που έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001: 2008 για την εκπαίδευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, αποτελείται από: 70 καθηγητές και αναπληρωτές και 137 βοηθούς. Σήμερα εκπαιδεύονται 1100 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και 95 ξένων φοιτητών από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.
Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα, με στρατηγικό προσανατολισμό και στρατηγικές κατευθύνσεις ως εξής: Περιοδικές συναρτήσεις, σε βάθος των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και τον κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής στις νέες συνθήκες και πραγματικότητες.
Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής, στη Σάρα Ζαγόρα, που τοποθετεί τους φοιτητές του στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενθαρρύνοντας τη δημιουργητικότητα και την δραστηριότητα στην αναζήτηση της γνώσης σχετικά με τη διαμόρφωση και επαγγελματική βελτίωση.
Η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία υιοθετεί τις καινοτομίες στη διδασκαλία, στην επιστημονική έρευνα και στις διοικητικές δραστηριότητες, για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του έργου του κάθε μέλους του προσωπικού της.
Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα,  που έχει εισάγει νέες μεθόδους και κριτήρια για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ενίσχυση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα.Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα, όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πειραματικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.
Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία που πλην της Ιατρικής παρέχει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κτηνιατρική, στα Παιδαγωγικά, στις επιστήμες, στην μηχανική, στην τεχνολογία, στην οικονομία, στη Γεωπονική, στην οικολογία και στο περιβάλλον και στον Αθλητισμό. (16 ειδικότητες).

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή στη Στάρα Ζαγόρα, στη Βουλγαρία

Αγγλόφωνη Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, που οι υποψήφιοι αξιολογούνται με γραπτό τεστ στη Βιολογία, Χημεία και τεστ Αγγλικών και συνυπολογισμό στα επιδόσεις στις επιδόσεις Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας στο Λύκειο.

 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ !!!
Προετοιμάζουμε με ταχύρρυθμα προγράμματα τους φοιτητές μας και ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ την εισαγωγή τους στο Α’ έτος.

Δίδακτρα Πανεπιστημίου Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα- Βουλγαρία

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, στη Βουλγαρία με τα δίδακτρα να είναι 7.000 ευρώ ανά ακαδημαϊκό έτος (διάρκεια 6 έτη).

Κόστος ζωής στη Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, με το μηνιαίο κόστος ζωής να είναι 500-600 ευρώ ανά μήνα.

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Βουλγαρία – Bulgaria

  • Medical University Pleven – Faculty of Medicine 
  • Medical University of Plovdiv 
  • Medical University of Sofia –St. Kliment Ohridski”- Faculty of Medicine
  • Medical University of Varna – Faculty of Medicine
  • Sofia University – Faculty of Medicine
  • Trakia University of Stara Zagora – Faculty of Medicine

Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία που πλην της Ιατρικής παρέχει σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Κτηνιατρική, στα Παιδαγωγικά, στις επιστήμες, στην μηχανική, στην τεχνολογία, στην οικονομία, στη Γεωπονική, στην οικολογία και στο περιβάλλον και στον Αθλητισμό. (16 ειδικότητες).

Η διαπίστευση της Ιατρικής Σχολής στη Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία έγινε μέσα στα πρώτα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας (διαπίστευση με τον προσδιορισμό «πολύ καλή») από το 1999.

Ιατρική στη Βουλγαρία στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα που έχει πιστοποιηθεί με ISO 9001: 2008 για την εκπαίδευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών. Το ακαδημαϊκό προσωπικό της Σχολής, αποτελείται από: 70 καθηγητές και αναπληρωτές και 137 βοηθούς. Σήμερα εκπαιδεύονται 1100 φοιτητές, συμπεριλαμβανομένων και 95 ξένων φοιτητών από Ευρώπη, Ασία, Αφρική και Αμερική.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα, με στρατηγικό προσανατολισμό και στρατηγικές κατευθύνσεις ως εξής: Περιοδικές συναρτήσεις, σε βάθος των πλεονεκτημάτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και τον κινδύνων που συνδέονται με τις δραστηριότητες και την ανάπτυξη της Ιατρικής Σχολής στις νέες συνθήκες και πραγματικότητες.

Σπουδές Ιατρικής στη Βουλγαρία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής, στη Σάρα Ζαγόρα, που τοποθετεί τους φοιτητές του στο επίκεντρο της μαθησιακής διαδικασίας, ενθαρρύνοντας τη δημιουργητικότητα και την δραστηριότητα στην αναζήτηση της γνώσης σχετικά με τη διαμόρφωση και επαγγελματική βελτίωση.

Η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο της Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία υιοθετεί τις καινοτομίες στη διδασκαλία, στην επιστημονική έρευνα και στις διοικητικές δραστηριότητες, για την αύξηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας του έργου του κάθε μέλους του προσωπικού της.

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα,  που έχει εισάγει νέες μεθόδους και κριτήρια για το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την ενίσχυση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με την επιστημονική και ερευνητική δραστηριότητα.

Σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Στάρα Ζαγόρα, όπου υπάρχει ισορροπία μεταξύ βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, πειραματικών δραστηριοτήτων και εφαρμογών.

Γνωριμία με την Στάρα Ζαγόρα- Βουλγαρία 

σταρα ζαγορα ιατρικήΙατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, (βουλγαρικά: Стара Загора), που είναι πόλη της Νότιας Βουλγαρίας εθνικής και οικονομικής σημασίας, με πληθυσμό 170.000 κατοίκων και απέχει 230 χιλ. από της Σόφια.

Με ιστορία 5.000 ετών είναι από τους παλαιότερους οικισμούς στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με ορυχεία χαλκού από τον 50 π.Χ. αιώνα γύρω από την πόλη αυτή της Βουλγαρίας.

Η Στάρα Ζαγόρα στη Βουλγαρία, με σημαντικά μνημεία, ρωμαϊκό αμφιθέατρο, ρωμαϊκά λουτρά, Εκκλησίες, Όπερα, θέατρα και γκαλλερί μαζί με ένα μεγάλο πράσινο πάρκο και θερμικές πηγές, αποτελούν πόλο έλξης των επισκεπτών.

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, που είναι πόλη γνωστή για τους ευθείς δρόμους, και είναι πόλη των ποιητών και των φιλυρών (τα γνωστά δένδρα).

Με τραγική ημερομηνία για την πόλη την 31η Ιουλίου 1877, όπου έλαβε χώρα η πρώτη μεγάλη σύγκρουση των δύο εμπόλεμων στρατών του Ρωσοτουρκικού Απελευθερωτικού πολέμου, ο οπλισμένος τουρκικός στρατός κατέσφαξε άοπλους, άμαχους (14.500 Βούλγαροι), η πόλη ισοπεδώθηκε, 10.000 νέες γυναίκες πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα της Ανατολής.  Ωστόσο, ο βουλγαρικός λαός στη συνέχεια κέρδισε τον πόλεμο, δημιουργώντας μνημεία που μαρτυρούν την ευγνωμοσύνη του, στους απελευθερωτές του και αναστηλώνοντας την πόλη αμέσως μετά την απελευθέρωση.

Με πρώτο θεμέλιο λίθο την 5η Οκτωβρίου 1879 και σχέδια του Τσέχου αρχίτεκτονα Λιούμπορ Μπάγερ, δημιουργήθηκε μια πόλη με σύγχρονη όψη, με μεγάλους ευθείς δρόμους και ευρύχωρες πλατείες.

Στα περίχωρα της πόλης αυτής της Βουλγαρίας σε αποστάσεις 50-60χιλ. υπάρχουν πάμπολα τουριστικά αξιοθέατα, με φιλόξενες υποδομές υποδοχής.  Στο Β.Α. μέρος τηςπόλης υπάρχει το Πάρκο Μπεντέσκα και η Λίμνη Ζαγκόρκα.

Ιατρική στη Βουλγαρία στη Στάρα Ζαγόρα, που  είναι κέντρο ιστορίας και μόρφωσης αλλά και κέντρο αναψυχής και διασκέδασης για όλες τις επιλογές.