Ιατρική στην Γαλλία Κλεμόντ-Φεράν

ΣΠΟΥΔΕΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ,ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CLERMONT-AUVERGNE, ΣΤΟ ΚΛΕΡΜΟΝ-ΦΕΡΑΝ (CLERMONT –FERRAND ). 

 

clermontΣπουδές Ιατρικής στη Γαλλία, στο τμήμα ιατρικής του πανεπιστημίου Clermont-Auvergne που έχει τις ρίζες του στο κολλέγιο ιατρικής που ιδρύθηκε το 1681 στο Κλερμόν-Φεράν. Εκτός από τις σπουδές ιατρικής, στο τμήμα ιατρικής λειτουγεί το τμήμα μαιευτικής καθώς και κύκλοι κατάρτισης στα παραϊατρικά επαγγέλματα: ορθοπτική, ορθοφωνία, εργοθεραπεία και φυσιοθεραπεία. Συνολικά το τμήμα υποδέχεται 3.500 φοιτητές.

 

Μία από τις ιδιαιτερότητες του τμήματος ιατρικής του πανεπιστημίου του Clermont-Auvergne είναι η στενή σχέση του με τον ερευνητικό τομέα, όπως φαίνεται από τις 15 ερευνητικές ομάδες που συνδέονται με το τμήμα. Η συμμετοχή των φοιτητών στους μεταπτυχιακούς κύκλους διευκολύνεται και, παράλληλα, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των ειδικευόμενων στις ερευνητικές δραστηριότητες του τμήματος. Οι ερευνητικές ομάδες που συνεργάζονται με το τμήμα ιατρικής είναι: η ομάδα διατροφής (UNH), η ομάδα NEURO-DOL, η ομάδα γενετική, αναπαραγωγή και ανάπτυξη (GReD), η ομάδα μοριακή απεικόνιση και θεραπεία μέσω φορέων, η ομάδα ανθρώπινη γονιμότητα: σπερμικό, ενδομητρικό και περιτοναϊκο περιβάλλον και σπερματοζωάρια, η ομάδα βιοφυσική της αναπηρίας των αισθήσεων, η ερευνητική ομάδα για το σήμα και την ιατρική βιοαπεικόνιση (ERIM), η ομάδα γενετική, μεταβλητότητα και παθογόνος ικανότητα των ιών με RNA, η ομάδα νευρο-ψυχο-φαρμοκολογία των δοπαμινεργικών υποφλοιωδών συστημάτων, η ομάδα στοχευμένη θεραπεία στην ογκο-αιματολογία, η ομάδα διατροφή, καρκινογένεση και αντί-ογκωδοματώδης θεραπεία, η ομάδα εξέλιξη των παθογόνων βακτηρίων και γενετική ευπάθεια του υποδοχέα, η ομάδα σύλληψη, μηχανική και ανάπτυξη του τροφίμου και του φαρμάκου (CIDAM) και το κέντρο κλινικής διερεύνησης του Κλερμόν-Φεράν.

 

Τα μεταπτυχιακά του τμήματος ιατρικής: διατροφή και υγεία, επιστήμες των τροφίμων, ανάπτυξη φαρμακευτικών και θρεπτικών προϊόντων, τεχνολογίες για την ιατρική, βιοιατρική διάγνωση, εκπαίδευση σε θέματα υγείας των παιδιών, των εφήβων και των νεαρών ενηλίκων, επιστήμες των κινδύνων στον τομέα της περιβαλλοντικής υγείας και της υγείας στο εργασιακό περιβάλλον, θεραπευτική εκπαίδευση του ασθενή, αξιολόγηση στην υγεία, γενετική και φυσιολογία.

 

Τρόπος εισαγωγής στη Γαλλία, στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου ClermontAuvergne στο Κλερμόν-Φεράν.

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων στο Λύκειο, τις πιστοποιήσεις γλώσσας(C1),  το τεκμηριωμένο lettre de motivation. του υποψηφίου και αναφέρεται στην εισαγωγή σε έτος βασικό-προετοιμασίας.(Paces).

Το Paces είναι έτος κοινό για Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και μαιευτική. Από το 1ο εξάμηνο γίνεται η πρώτη αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται στο πέρας του 1ου έτους.

Στο α’ εξάμηνο περιλαμβάνονται μόνο κοινά μαθήματα-διδακτικές ενότητες (unite d’ enseignemet ) και για τους 4 κλάδους, ενώ στο β εξάμηνο πέραν του κοινού κορμού μαθημάτων περιλαμβάνεται και συγκεκριμένη διδακτική ενότητα από τον κλάδο επιλογής.

Οι αιτήσεις-φάκελοι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας  (Parcoursup) και στην συνέχεια με ταχυδρομική αποστολή καθ΄ υπόδειξη του Πανεπιστημίου.

Δίδακτρα

Οι Ιατρικές σχολές στην Γαλλία  δεν έχουν δίδακτρα. Οι εισαχθέντες καταβάλλουν 190 ευρώ για εγγραφή και 217 ευρώ για ασφάλιση.

Κόστος ζωής

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 900 – 1.200  ευρώ ανά μήνα

 

Το πανεπιστήμιο Clermont-Auvergne

clermont1Το Κλερμόν είναι σημαντικό πανεπιστημιακό και ερευνητικό κέντρο. Το ένα τέταρτο του πληθυσμού της είναι φοιτητές (σχεδόν 40.000) και τα διάφορα ερευνητικά κέντρα της πόλης απασχολούν 6.000 ερευνητές. Περίπου 15% του φοιτητικού δυναμικού είναι ξένης υπηκοότητας. Εκτός από την εταιρεία Michelin, το Κλερμόν-Φεράν έχει σημαντικές φαρμακευτικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων καθώς και αεροναυπηγηκές βιομηχανίες.

 

Τα δύο πανεπιστήμια του Κλερμόν-Φεράν (το πανεπιστήμιο του Auvergne και το πανεπιστήμιο Blaise-Pascal) συγχωνεύτηκαν το 2017 για να δημιουργήσουν το πανεπιστήμιο Clermont-Auvergne. Στο πανεπιστήμιο φοιτούν 35.000 φοιτητές, η δε διδακτική ομάδα αποτελείται από 1300 καθηγητές και ερευνητές. Ο ετήσιος προϋπολογισμός του πανεπιστημίου ανέρχεται στα 300 εκατομμύρια ευρώ.

 

Οι προπτυχιακοί κύκλοι σπουδών του πανεπιστημίου είναι: οικονομική και κοινωνική διαχείρηση, τέχνες, χημεία, νομική, οικονομικά, διεθνείς ευρωπαϊκές σπουδές, γεωγραφία και χωροδιάταξη, διαχείρηση, ιστορία, ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία, πληροφόρηση και επικοινωνία, πληροφορική, εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες, τοπικές και ξένες γλώσσες, λογοτεχνία και πολιτισμός, φιλολογία, μαθηματικά, μαθηματικά και πληροφορική εφαρμοσμένα στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, φιλοσοφία, φυσική, ψυχολογία, γεωεπιστήμες, επιστήμες της ζωής, γλωσσικές επιστήμες, επιστήμες για τον μηχανικό, επιστήμες για την υγεία, κοινωνιολογία, επιστήμες και τεχνικές για τη φυσική άσκηση και τον αθλητισμό, κύκλος ARTS για τα επαγγέλματα του τουρισμού, του βιβλίου και των τεχνών του θεάματος (2 κατευθύνσεις: τουρισμός και τέχνες του θεάματος).

 

Εκτός από το πανεπιστήμιο, οι κυριότερες σχολές ανώτατης τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι: η πολυτεχνική σχολή Polytech Clermont-Ferrand, η εθνική σχολή δημόσιων οικονομικών, η ανώτατη εθνική σχολή αρχιτεκτονικής του Clermont-Ferrand, η ανώτατη σχολή τέχνης Clermont Métropole (ESACM), η ανώτατη σχολή εμπορίου, το ανώτατο ινστιτούτο πληροφορικής, μοντελοποίησης και των εφαρμογών τους (ISMA), η ανώτατη εθνική σχολή χημείας του Clermont-Ferrand, το ινστιτούτο ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας στην διατροφή, τη ζωική υγεία, τις γεωπονικές επιστήμες και το περιβάλλον (VetAgro Sup).

Το τμήμα ιατρικής και παραϊατρικών επαγγελμάτων του πανεπιστημίου Clermont-Auvergne

 

 

Η Κλερμόν-Φεράν στη Γαλλία

Πόλη της κεντρικής Γαλλίας, το Κλερμόν-Φεράν με 140.000 κατοίκους είναι η 23η σε πληθυσμό πόλη της Γαλλίας. Το Κλερμόν-Φεράν προήλθε από τη συγχώνευση, τον 17ο αιώνα, δύο πόλεων του Κλερμόν και του Μονφεράν. Το Κλερμόν είναι ρωμαϊκή πόλη ενώ το Μονφεράν ιδρύθηκε το 12ο αιώνα. Η πόλη βρίσκεται στη πεδιάδα Λιμάγν (Limagne) σε μικρή απόσταση από την ηφαιστειακή αλυσίδα των Πυί. Στο Κλερμόν-Φεράν εδρεύει η εταιρεία κατασκευής ελαστικών Michelin.