Ιατρική στη Γαλλία – Grenoble-Alpes

ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ (Grenoble Alpes) ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ1Σπουδές Ιατρικής στη Γαλλία στο τμήμα των επιστημών υγείας του πανεπιστημίου Grenoble-Alpes που αποτελείται από τις σχολές ιατρικής και φαρμακευτικής και είναι υπεύθυνο για την κατάρτιση των φοιτητών στις διάφορες ιατρικές και χειρουργικές ειδικότητες, στην μαιευτική, και στις τρεις ειδικότητες του φαρμακευτικού κλάδου: νοσοκομειακή φαρμακευτική, βιομηχανική φαρμακευτική και την φαρμακευτική του φαρμακείου. Το τμήμα σπουδών ιατρικής εκτός από το κομμάτι της ιατρικής είναι υπεύθυνο για την ειδίκευση της μαιευτικής και των παραϊατρικών επιστημών. Yποδέχεται συνολικά περίπου 8.000 φοιτητές κάθε χρόνο. Από αυτούς περίπου 4.000 είναι φοιτητές ιατρικής, 250 φοιτητές μαιευτικής και 3.800 φοιτητές στα παραϊατρικά πεδία.

 

Η έρευνα στο τμήμα της ιατρικής διαρθρώνεται γύρω από τους παρακάτω θεματικούς άξονες: χρόνιες ασθένεις και καρκίνος, νευρολογικές και νευρομυϊκές ασθένειες, τεχνολογίες για την υγεία, και σύνδρομο της υπνικής άπνοιας και διαλείπουσα υποξία. Οι ερευνητικές μονάδες που συνδέονται με το τμήμα ιατρικής είναι το ινστιτούτο Albert Bonniot (IAB), το ινστιτούτο νευροεπιστημών (GIN), το εργαστήριο TIMC-IMAG (τεχνικές της ιατρικής μηχανικής- πληροφορική, μαθηματικά και εφαρμογές), το εργαστήριο υποξίας-φυσιοπαθολογίας, το εργαστήριο βιοκλινικής ραδιοφαρμακολογίας και η βιοιατρική πλατφόρμα/ινστιτούτο Clinatec.

 

Οι διάφοροι μεταπτυχιακοί κύκλοι σπουδών του τομέα υγείας έχουν πλέον συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο κύκλο, με δυνατότητα επιλογής κατευθύνσεων και ειδικοτήτων στο πρώτο (3 κατευθύνσεις) και στο δεύτερο έτος. Οι κατευθύνσεις είναι οι εξής: επιστήμες και μάνατζμεντ των βιοτεχνολογιών (κατευθύνσεις 2ου έτους: βιοτεχνολογικό φάρμακο, κυτταρικές θεραπείες, βιοσηματοδότες και in vitro διάγνωση), επιστήμες και τεχνολογίες του φαρμάκου (κατευθύνσεις 2ου έτους: ποιοτικός έλεγχος, διασφάλιση ποιότητας και μέθοδοι επικύρωσης, βιομηχανική φαρμακευτική: μορφοποίηση, διεργασίες, παραγωγή, ιατρική χημεία και καινοτομία στην φαρμακολογία, ερευνητικές μέθοδοι για το περιβάλλον, την υγεία, την τοξικολογία και την οικοτοξικολογία), μέθοδοι και τεχνολογίες για την υγεία (κατευθύνσεις 2ου έτους: μέθοδοι για την σύλληψη και διεκπεραίωση ερευνητικών προγραμμάτων στην κλινική έρευνα, ιατρική φυσική, μοντέλα, τεχνολογική καινοτομία, βιοαπεικόνιση, ραδιοπροστασία), μέθοδοι για την εκμάθηση στον τομέα της υγείας, biohealth engineering (διεθνές μεταπτυχιακό). Τέλος, υπάρχουν κύκλοι σπουδών που απευθύνονται σε ιατρούς

 

 

 

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ στη Γαλλία

Η αξιολόγηση συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων στο Λύκειο, τις πιστοποιήσεις γλώσσας(C1),  το τεκμηριωμένο lettre de motivation. του υποψηφίου και αναφέρεται στην εισαγωγή σε έτος βασικό-προετοιμασίας.(Paces).

Το Paces είναι έτος κοινό για Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική και μαιευτική. Από το 1ο εξάμηνο γίνεται η πρώτη αξιολόγηση, που ολοκληρώνεται στο πέρας του 1ου έτους.

Στο α’ εξάμηνο περιλαμβάνονται μόνο κοινά μαθήματα-διδακτικές ενότητες (unite d’ enseignemet ) και για τους 4 κλάδους, ενώ στο β εξάμηνο πέραν του κοινού κορμού μαθημάτων περιλαμβάνεται και συγκεκριμένη διδακτική ενότητα από τον κλάδο επιλογής.

Οι αιτήσεις-φάκελοι υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω πλατφόρμας  (Parcoursup) και στην συνέχεια με ταχυδρομική αποστολή καθ΄ υπόδειξη του Πανεπιστημίου.

Δίδακτρα

Οι Ιατρικές σχολές στην Γαλλία  δεν έχουν δίδακτρα. Οι εισαχθέντες καταβάλλουν 190 ευρώ για εγγραφή και 217 ευρώ για ασφάλιση.

Κόστος ζωής

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 900 – 1.200  ευρώ ανά μήνα

 

Το πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ

ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ2Το πρώτο πανεπιστημιακό ίδρυμα της Γκρενόμπλ λειτούργησε το 1339. Σε όλη την πορεία της, η Γκρενόμπλ συνδέθηκε με καινοτομίες ειδικά στον βιομηχανικό και τεχνολογικό τομέα. Σήμερα, η Γκρενόμπλ είναι κατεξοχήν πανεπιστημιακή πόλη (περίπου 55.000 φοιτητές τα τελευταία χρόνια) και μεγάλο ερευνητικό και επιστημονικό κέντρο. Κοντά στη Γκρενόμπλ βρίσκεται το Ευρωπαϊκό Συγκρότημα Ακτινοβολίας Σύγχροτρον (ESRF), ευρωπαϊκό ερευνητικό κέντρο. O Ιωσήφ Σηφάκης, ελληνογάλλος ερευνητής της πληροφορικής, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Turing το 2007, εργάζεται στο εργαστήριο VERIMAG, στη Γκρενόμπλ.

 

Η Γκρενόμπλ έχει τρία πανεπιστήμια. Το πανεπιστήμιο Joseph-Fourier-Grenoble I για τις θετικές και τεχνολογικές επιστήμες, τη γεωγραφία, την ιατρική και την φαρμακευτική. Το 2012, σύμφωνα με την κατάταξη της Σανγκάης ήταν το 5ο καλύτερο γαλλικό πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο Pierre Mendès-France-Grenoble II για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες, το μάνατζμεντ και τη νομική. Τέλος, το πανεπιστήμιο Stendhal-Grenoble III για τις φιλολογικές επιστήμες, τις ξένες γλώσσες και την επικοινωνία. Αυτά τα τρία πανεπιστήμια με άλλα πανεπιστήμια και ανώτερες σχολές της Γκρενόμπλ και του νομού, έχουν πλέον συγχωνευτεί σε ένα ενιαίο πανεπιστημιακό κέντρο, το πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes.

 

Από τα άλλα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Γκρενόμπλ μπορούμε να αναφέρουμε το πολυτεχνικό ινστιτούτο της Γκρενόμπλ (πρώτο κέντρο εκπαίδευσης μηχανικών της Γαλλίας με περίπου 1.000 απόφοιτους κάθε χρόνο), την πολυτεχνική σχολή του πανεπιστημίου της Γκρενόμπλ, το ινστιτούτο πολιτικών σπουδών, το ινστιτούτο διοίκησης επιχειρήσεων, το ινστιτούτο πολεοδομίας της Γκρενόμπλ, τη σχολή μάνατζμεντ GEΜ, την ανώτερη σχολή διδασκαλίας και εκπαίδευσης, την ανώτερη σχολή τέχνης της Γκρενόμπλ, την ανώτερη σχολή αρχιτεκτονικής της Γκρενόμπλ, ένα παράρτημα της εθνικής σχολής πολιτικής αεροπορίας…

 

Το πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes με 3.000 καθηγητές και 450 εκατομμύρια ευρώ ετήσιο προϋπολογισμό υποδέχεται κάθε χρόνο 45.000 φοιτητές. Είναι ανάμεσα στα 10 πιο σημαντικά γαλλικά πανεπιστήμια, το πέμπτο σε αριθμό φοιτητών. Το πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes έχει διακριθεί στις κατατάξεις του πανεπιστημίου της Σανγκάης. Στην γενική κατάταξη, το 2017, βρίσκεται στα πρώτα 200 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου, 7ο καλύτερο πανεπιστήμιο στην Γαλλία. Επίσης έχει καταφέρει να διακριθεί στις θεματικές κατατάξεις. Έτσι βρίσκεται ανάμεσα στα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου στην θεματική ενότητα κλινική ιατρική.

 

Το πανεπιστήμιο Grenoble-Alpes προτείνει προπτυχιακούς κύκλους σπουδών στις εξής επιστήμες/θέματα: μουσικολογία, γλωσσικές επιστήμες, μαθηματικά και πληροφορική για τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, γεωγραφία και χωροδιάταξη, ιστορία, ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία, πληροφόρηση-επικοινωνία, φιλοσοφία, ψυχολογία, επιστήμες της εκπαίδευσης, κοινωνικές επιστήμες, κοινωνιολογία, ηλεκτρονική, ηλεκτρική ενέργεια και αυτοματισμός, επιστήμη πολιτικού μηχανικού, μαθηματικά. μηχανική, γεωεπιστήμες, επιστήμες της ζωής, τέχνες του θεάματος, εφαρμοσμένες ξένες γλώσσες, ξένες και τοπικές γλώσσες, φιλολογίες και πολιτισμοί, φιλολογία, νομική, οικονομικά και διαχείρηση, χημεία, πληροφορική, φυσική, επιστήμες και τεχνικές της φυσικής άσκησης και του αθλητισμού. Στους περισσότερους αυτούς κύκλους μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα εξειδίκευσης σε κατά τη διάρκεια των σπουδών με επιλογή κάποιας κατεύθυνσης.

 

Από τους γνωστούς φοιτητές που πέρασαν από την Γκρενόμπλ μπορούμε να ανφέρουμε την Ζακλίν Κένεντι Ωνάση που σπούδασε γαλλικά στον πανεπιστήμιο της Γκρενόμπλ το 1949/1950.

 

Η πόλη της Γκρενόμπλ

Η Γκρενόμπλ είναι πόλη της Νοτιοανατολικής Γαλλίας, στους πρόποδες των Άλπεων, σε μικρή απόσταση από την Ιταλία και την Ελβετία. Οι ρίζες της πόλης φτάνουν στην γαλατορωμαϊκή περίοδο, στο τότε μικρό ρωμαϊκό χωριό με το όνομα Cularo. Με 160.000 κατοίκους είναι η 16η πόλη της Γαλλίας, και θεωρείται η μεγαλύτερη μητροπολιτική περιοχή των Αλπέων πριν από το Innsbruck και το Bolzano. Συχνά την ονμάζουν “πρωτεύουσα των Άλπεων”. Η Γκρενόμπλ φιλοξένησε τους χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες το 1968