ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΣΤΗ ΜΕΣΣΙΝΑ (UNIVERSITA DEGLI DI MESSINA)

Οι αγγλόφωνες σπουδές ενιαίου κύκλου Ιατρικής και Χειρουργικής του Πανεπιστημίου της Μεσσίνα (University of Messina International Medical School – UniMe –IMS), στοχεύουν στην εκπαίδευση διεθνών ιατρών με διεπιστημονική θεωρητική- πρακτική, μεθοδολογία γνώσης και επαγγελματικής εφαρμογής.

Οι σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα στην Ιταλία, αποβλέπουν στην αυτονομία λειτουργίας των αποφοίτων για την προαγωγή της υγείας του πληθυσμού, την πρόληψη και θεραπεία των ασθενειών.

Οι σπουδές Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα στην Ιταλία θέτουν θεμέλια για την περαιτέρω επιστημονική έρευνα και τη δια βίου μάθηση.

Στους φοιτητές παρέχεται η δυνατότητα πραγματοποίησης περιόδων κατάρτισης στο εξωτερικό.

Η Πανεπιστημιακή κλινική (University Hospital- Polyteclinico) υποστηρίζει το δεύτερο κύκλο σπουδών (κλινικό πρόγραμμα) των φοιτητών παράλληλα με τα σύγχρονα εργαστήρια, τις αίθουσες Robot Da Vinci, τις αίθουσες πληροφορικής, το αναγνωστήριο, τη βιβλιοθήκη, τις άνετες αίθουσες διδασκαλίας κ.λπ.

Προϋποθέσεις εισαγωγής για ιατρική στην Ιταλία, στο πανεπιστήμιο της Μεσσίνα  Αγγλόφωνο τμήμα.

Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Μεσσίνα στην Ιταλία, στο αγγλόφωνο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω γραπτού τεστ-διεθνούς πιστοποίησης (IMAT). Τεστ γραπτό διάρκειας 100 λεπτών που αφορά έλεγχο κατανόησης σε βάθος, εξοικείωσης και αφομοίωσης γνώσεων σε: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (φυσικά στην Αγγλική γλώσσα), με βασικό στοιχείο την άνεση και ταχύτητα ανταπόκρισης στα ζητούμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery)στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους.

 

Γενική Περιγραφή Συστήματος

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία δομείται σε 2  επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (10 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (10 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (15 ερωτήσεις)

-Chemistry (15 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (10 ερωτήσεις)

Διευκρινίσεις

Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.

Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.

Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.

Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

Ως άριστα είναι οι 90 μονάδες και ελάχιστο οι 20 μονάδες

Σε κάθε περίπτωση για να ενταχθεί κανείς στην Λίστα κατάταξης πρέπει να έχει βαθμολογία τoυλάχιστον 20 μονάδες.

Μεθοδολογίες Συστημάτων Ερωτήσεων στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.

 

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για αιτήσεις-φακέλους και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Ιταλία,, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου, διασφαλίζοντας την αριστοποίηση των επιδόσεων.

 

 

Δίδακτρα στο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Μεσσίνα στην Ιταλία

Τα δίδακτρα στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μεσσίνα  στην Ιταλία κυμαίνονται από 2.400 έως 4.700 ευρώ ανά έτος ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια.

 

 

Κόστος ζωής στη Μεσσίνα – Ιταλία

Ιατρική στη Μεσσίνα, στην Ιταλία, όπου το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 700 – 1.200 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινά έξοδα).

Το Πανεπιστήμιο της Μεσσινα στην Ιταλία

Το Πανεπιστήμιο της Μεσσίνας στην Ιταλία ιστορικά εκπορεύεται από τις δραστηριότητες Νομικής Σχολής (τέλη του 13ου αιώνα) και ιδρύεται επίσημα το 1548.

Η ακαδημαϊκή δραστηριότητα ξεκίνησε όμως το 1596 με ένταση αλλά μικρή διάρκεια (μέχρι το 1678). Επανεκκίνησε με αναχρηματοδότηση το 1885 μέχρι το 1908 (με τον καταστροφικό σεισμό και τις ανθρώπινες απώλειες).

Το 1909 επαναλειτουργεί με τη Νομική Σχολή και το 1914 με την Ιατρική, Φαρμακευτική και τη Σχολή των θετικών Επιστημών, με το έτος 1922 να συγκεντρώνει 1221 φοιτητές από τη επαρχία Μεσσίνα αλλά και από την Καλαβρία.

Από τότε μέχρι και σήμερα το Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα αναπτύσσεται ακαδημαϊκά και σε υποδομές διαδραματίζοντας σημαντικό ρόλο στα δρώμενα της Ιταλίας.

Το Πανεπιστήμιο σήμερα διαθέτει 4 πόλους (Campus):

Polo Annunziata (Βόρεια περιοχή)

Polo Centrale (Ιστορικό κέντρο)

Polo Papardo (Βόρεια περιοχή)

Polo Polyclinico (Νότια περιοχή)

Το Πανεπιστήμιο της Μεσσίνα στην Ιταλία σήμερα φιλοξενεί 23.500 φοιτητές και 1250 διοικητικό προσωπικό.

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Πανεπιστημίου της Μεσσίνα στην Ιταλία, δομούνται σε 12 Σχολές ως εξής:

Κλινική και πειραματική Ιατρική

Κτηνιατρικές επιστήμες

Βϊοιατρικές και Οδοντιατρικές επιστήμες

Φαρμακευτικών, Χημικών, Βιολογικών και Περιβαλλοντικών Επιστημών

Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής και Γης

Μηχανικών Επιστημών

Ανθρώπινης και Παιδιατρικής Παθολογίας

Οικονομικών Επιστημών

Νομικής Επιστήμης

Γνωστικής Επιστήμης, Εκπαίδευσης

Αρχαίων και Σύγχρονων πολιτισμών

Πολιτικών και Νομικών Επιστημών

 

Η πόλη της Μεσσίνα στην Ιταλία

Η Μεσσίνα είναι πόλη της βόρειας Σικελίας στην Ιταλία, με πληθυσμό 220.000 κατοίκων και μητροπολιτικό πληθυσμό 650.000 κατοίκων.

Η Μεσσίνα έχει ισχυρή ελληνική κοινότητα, επίσημα αναγνωρισμένη, και ιδρύθηκε το 8ο π.Χ. από Έλληνες Χαλκιδείς.

Διαθέτει λιμάνι και ελαφρύ σιδηροδρομικό σύστημα που το συνδέει με το κέντρο της πόλης. Η οικονομία της πόλης βασίζεται στον τουρισμό, την κρουαζιέρα, το εμπόριο και τη γεωργία (λεμονιές, πορτοκαλιές, ελιές, μανταρινιές).

Η πόλη της Μεσσίνα στην Ιταλία παρέχει σπουδαία αξιοθέατα για τον κάτοικο ή τον επισκέπτη.

Μοναδικές παραλίες (Marinello, Brolo, Capo d’ Orlando), την Κρήνη του Ωρίωνα (με σκαλιστές επιγραφές και το σιντριβάνι του Ποσειδώνα με άγαλμα του Θεού της θάλασσας), ιστορικές τοποθεσίες, μνημεία, κτίρια αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος, εκκλησίες, Πύργους παρατήρησης και αστρονομικό ρολόι, καθεδρικό ναό, αγάλματα σιντριβάνια, μουσεία, υπαίθριες δραστηριότητες.

Τέλος σας περιμένουν να γευθείτε γαστρονομικούς πειρασμούς και παραδοσιακά εδέσματα.