ΑΓΓΛΟΦΩΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΑΝΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ (UNIVERSITA POLYTECNICA DELLE MARCHE)

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανκόνα στην Ιταλία ήρθε το 1969 (ενεργοποιήθηκε η απόφαση δημιουργίας από το 1925).

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες της Ιατρικής Σχολής στεγάζονται σε μια από τις 3 Πανεπιστημιουπόλεις στο Torrete κοντά στο νοσοκομείο Ospedali Riuniti.

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανκόνα στην Ιταλία, διαθέτει από το 1976 13 επιστημονικά ινστιτούτα και από το 1979 διαθέτει Οδοντιατρική Σχολή.

Στην Ιατρική Σχολή της Ανκόνα της Ιταλίας λειτουργούν 36 προγράμματα εξειδικεύσεων (Ιατρικές Ειδικότητες).

Το Αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Ανκόνα έχει επαγγελματική και πρακτική προσέγγιση και προσέγγιση και προσανατολισμό (AFP),  μέσα από έναν συνδυασμό ακαδημαϊκών παραδόσεων στην τάξη, εργαστηριακών δραστηριοτήτων και βεβαίως εκτεταμένης πρακτικής κλινικής εμπειρίας.

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται και από διεθνείς συνεργασίες- ευκαιρίες δραστηριότητες (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Φιλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο) και βεβαίως παρέχεται και στην Αγγλική γλώσσα.

Προϋποθέσεις εισαγωγής για ιατρική στην Ιταλία

στο πανεπιστήμιο της Ανκόνα, Αγγλόφωνο τμήμα

Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Ανκόνα  στην Ιταλία στο αγγλόφωνο πρόγραμμα, οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω γραπτού τεστ-διεθνούς πιστοποίησης (IMAT). Τεστ γραπτό διάρκειας 100 λεπτών που αφορά έλεγχο κατανόησης σε βάθος, εξοικείωσης και αφομοίωσης γνώσεων σε: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (φυσικά στην Αγγλική γλώσσα), με βασικό στοιχείο την άνεση και ταχύτητα ανταπόκρισης στα ζητούμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ 

Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery)στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους.

 

Γενική Περιγραφή Συστήματος

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία δομείται σε 2  επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (10 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (10 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (15 ερωτήσεις)

-Chemistry (15 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (10 ερωτήσεις)

Διευκρινίσεις

Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.

Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.

Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.

Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.

Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

Ως άριστα είναι οι 90 μονάδες και ελάχιστο οι 20 μονάδες

Σε κάθε περίπτωση για να ενταχθεί κανείς στην Λίστα κατάταξης πρέπει να έχει βαθμολογία τουλάχιστον 20 μονάδες.

Μεθοδολογίες Συστημάτων Ερωτήσεων στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.

 

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για αιτήσεις-φακέλους και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Ιταλία,, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου, διασφαλίζοντας την αριστοποίηση των επιδόσεων.

 

 

Δίδακτρα στο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο της Ανκόνα  στην Ιταλία

Τα δίδακτρα στο Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ανκόνα   στην Ιταλία κυμαίνονται από 2.400 έως 4.700 ευρώ ανά έτος ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια.

 

Κόστος ζωής στη Ανκόνα  – Ιταλία

Ιατρική στη Ανκόνα  στην Ιταλία, όπου το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 700 – 1.200 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινά έξοδα).

Το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα στην Ιταλία

Η ιστορία του Πανεπιστημίου της Ανκόνα στην Ιταλία ξεκινάει τον Μεσαίωνα (1562) με την ίδρυση Νομικής Σχολής, με χορήγηση ακαδημαϊκών τίτλων, ακολουθώντας εξελικτική πορεία για έναν αιώνα.

Το 1739 ανακόπτεται αυτή η πορεία συνοδευόμενη από το κλείσιμο της σχολής, με επανέναρξη το 1746 και κλείσιμο ξανά το 1799.

Το 1969 ιδρύεται το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Ανκόνα με σχολές Χειρουργικής, Βιολογίας και Εμπορίου και αργότερα τη Σχολή Οικονομικών και Εμπορίου. Ακολουθεί μέσα στην επόμενη εικοσαετία η Γεωπονική Σχολή, η σχολή Μαθηματικών, Φυσικής και Φυσικών Επιστημών.

Το 2009 βρίσκει το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα της Ιταλίας με 5 Σχολές, 21 τμήματα προπτυχιακών σπουδών και 24 Μεταπτυχιακά (Master) προγράμματα σπουδών και 10 προγράμματα διδακτορικών (PhD) σπουδών, κατανεμημένες σε Πανεπιστημιουπόλεις (Campus).

Από το 2003 το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα στην Ιταλία, μετονομάζεται σε Universita Politecnica Delle Marche.

Η δομή του Πανεπιστημίου της Ανκόνα σήμερα περιλαμβάνει 5 τομείς (Schools) ως εξής:

  • Ιατρική και Χειρουργική (Medicine)
  • Επιστήμες (Sciences)
  • Μηχανική (Engineering)
  • Οικονομία (Economy)
  • Γεωργία (Agriculture)

Το Πανεπιστήμιο της Ανκόνα φιλοξενεί 18.000 φοιτητές, με 730  καθηγητικό προσωπικό και 650 διοικητικό και τεχνικούς υπαλλήλους.