Ιατρική στην Ιταλία – Τορίνο

ΤΟΡΙΝΟΣπουδές στην Αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή στην Ιταλία στο Πανεπιστήμιο ιατρικής στο Τορίνο.

Αγγλόφωνες Σπουδές Ιατρικής στην Ιταλία στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο, Πανεπιστήμιο που  καλύπτει ουσιαστικά κάθε τομέα της γνώσης με  τα ερευνητικά κέντρα, Ιατρικά, διαγνωστικά, βιοαισθητήρια και νανοτεχνολογίας να είναι από τα καλύτερα στην Ιταλία.

Σε γενικές γραμμές, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Τορίνο έχει μια διδακτική οργάνωση, επιστημονική και κλινική, έρευνα και φροντίδα με ένα φοιτητικό πληθυσμό που ξεπερνά τους  9000 φοιτητές  , με διδακτικό και διοικητικό προσωπικό περίπου 900.

Το L’Università Degli Studi di Torino, στην Ιταλία, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο το οποίο έχει την έδρα του στην ομώνυμη πόλη. Ιδρύθηκε τον 15ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα το 1.404 και αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και με την μεγαλύτερη φήμη πανεπιστήμια της Ιταλίας.

Έχει συνολικά 70.000 σπουδαστές. Προσφέρει 190 προγράμματα σπουδών, τόσο προπτυχιακά όσο και μεταπτυχιακά. Διαθέτει περισσότερους από 4.000 καθηγητές, ερευνητές και διοικητικό προσωπικό. Εκτίνεται σε 120 κτήρια, σύγχρονες δομές που στεγάζουν τις αίθουσες διδασκαλίας, τις διάφορες βιβλιοθήκες και τα πανεπιστημιακά campus.

Σε αυτό έχουν σπουδάσει και διδάξει εξέχουσες μορφές των γραμμάτων της Ιταλίας. Από αυτούς ξεχωρίζουν οι τρείς που βραβεύτηκαν με το βραβείο Nobel στην Ιατρική, Salvatore Luria, Renato Dulbecco και Rita Levi Montalcini, καθώς και δύο προσωπικότητες που διατέλεσαν Πρόεδροι της Ιταλικής Δημοκρατίας, ο Luigi Einaudi και ο Giuseppe Saragat.

Ειδικότητες σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο

Σπουδές στο Τορίνο στο Πανεπιστήμιο Universita degli study di Torino, με σχολές Ιατρικής, Κτηνιατρικής, Βιοτεχνολογίας, Φυσικών Επιστημών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών, Γεωπονικής, Ψυχολογίας, Πολεοδομίας, Νομικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Νέων Τεχνολογιών.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στην Ιατρική Σχολή του Τορίνο  στην Ιταλία 

 (Αγγλόφωνο Τμήμα)

Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή του Τορίνο της Ιταλίας, οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω γραπτού τεστ-διεθνούς πιστοποίησης  I.MAT (International Medical Admission Test). Τεστ γραπτό διαρκείας 100 λεπτών και αφορά έλεγχο κατανόησης σε βάθος, εξοικείωσης και αφομοίωσης γνώσεων σε: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (φυσικά στην Αγγλική γλώσσα), με βασικό στοιχείο την άνεση και ταχύτητα ανταπόκρισης στα ζητούμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για αιτήσεις-φακέλους και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Ιταλία,, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου, διασφαλίζοντας την αριστοποίηση των επιδόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πατήστε ΕΔΩ.

Δίδακτρα ιατρικής σχολής στην ιατρική σχολή του Τορίνο στην Ιταλία 

Τα δίδακτρα στην Ιατρική σχολή του Τορίνο  στην Ιταλία ανάλογα την οικονομική κατάσταση της οικογένειας κυμαίνονται μεταξύ 800-2000 ευρώ ανά έτος.

Κόστος ζωής στο Τορίνο  – Ιταλία

Ιατρική στο Τορίνο  της Ιταλίας όπου το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 900-1.300 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινά έξοδα).

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία- Αγγλόφωνα προγράμματα

Τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία, είναι 9 Δημόσια και 1 Ιδιωτικό:

 • Bari University (Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)
 • Milan University (Universita degli Studi di Milano)
 • Pavia University (Universita di Pavia)
 • Rome “La Sapienza” University (Sapienza Universita di Roma)
 • Romeo “Tor Vergata” University (Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
 • Second University of Naples (Seconda Universita degli Studi di Napoli)
 • University of Naples Federico II (Universita degli Studi di Napoli Federico II)
 • Humanitas University  (Ιδιωτικό)
 • Μilan University ((Universita degli Studi di Milano-Bicocca).
 • Torino University (L’Università Degli Studi di Torino)

 

Εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery)στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους.

 

Γενική Περιγραφή Συστήματος

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία δομείται σε 2 επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (10 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (10 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (15 ερωτήσεις)

-Chemistry (15 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (10 ερωτήσεις)

Διευκρινίσεις

 • Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.
 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.
 • Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.
 • Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.
 • Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

Μεθοδολογίες Συστημάτων Ερωτήσεων στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.