ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ – ΝΑΠΟΛΗ – SECONDA

logo sunΑγγλόφωνη ιατρική στη Νάπολη στην Ιταλία. Το ιατρικό πανεπιστήμιο της Νάπολη,στην Ιταλία, ιδρύθηκε το 1991, μετά τον διαχωρισμό του από το πανεπιστημίου Federico II της ίδιας πόλης. Λόγω της ιδιαιτερότητας του, διαθέτει δύο έδρες, μία στην πόλη της Νάπολη, πλησίον της Ιατρικής σχολής και μια στην πόλη της Caserta.

Σπουδές στην αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο Seconda στην Νάπολη στην Ιταλία, από την έναρξη της λειτουργίας της έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των δομών σπουδών της και των εγκαταστάσεων, για την μεγιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών σπουδών που προσφέρει στους φοιτητές της. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Ιατρική Σχολή στη Νάπολη στην Ιταλία διαθέτει την SUN mobileapp, η οποία επιτρέπει στους φοιτητές να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του τηλεφώνου τους, για ενδεχόμενες μεταβολές στα ωράρια των μαθημάτων, την δήλωση μαθημάτων και τους επιτρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αιτήσεις προς την γραμματεία σπουδών της σχολής χωρίς την φυσική τους παρουσία. Επίσης, η Ιατρική Σχολή στο Πανεπιστήμιο  Seconda στη Νάπολη στην Ιταλία, διαθέτει οργανωμένες βιβλιοθήκες οι οποίες είναι πλήρως ενημερωμένες και στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και μέσω του site της σχολής, καθώς και σύγχρονα campus σπουδών για την διαμονή των φοιτητών.

 

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο ιατρικό πανεπιστήμιο της Νάπολη στην Ιταλία

Για την εισαγωγή στην Ιατρική Σχολή της Νάπολη,στην Ιταλία οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω γραπτού τεστ-διεθνούς πιστοποίησης Ι.Μ.Α.Τ (International MedicalAdmission Test). Τεστ γραπτό διάρκειας 100 λεπτών που αφορά έλεγχο κατανόησης σε βάθος, εξοικείωσης και αφομοίωσης γνώσεων σε: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (φυσικά στην Αγγλική γλώσσα), με βασικό στοιχείο την άνεση και ταχύτητα ανταπόκρισης στα ζητούμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ
Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για αιτήσεις-φακέλους και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Ιταλία,, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου, διασφαλίζοντας την αριστοποίηση των επιδόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πατήστε ΕΔΩ.

Δίδακτρα ιατρικού πανεπιστημίου Νάπολης στην Ιταλία

   Τα δίδακτρα  στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας στην Νάπολη κυμαίνοναι από 600 έως 2.400 ευρώ ανά έτος ανάλογα με εισοδηματικά κριτήρια.

Κόστος ζωής στη Νάπολη – Ιταλία

Ιατρική στην Νάπολη στην Ιταλία όπου το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 700-1.300 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινά έξοδα).

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία- Αγγλόφωνα προγράμματα

Τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία, είναι 9 Δημόσια και 1 Ιδιωτικό:

 • Bari University (Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)
 • Milan University (Universita degli Studi di Milano)
 • Pavia University (Universita di Pavia)
 • Rome “La Sapienza” University (Sapienza Universita di Roma)
 • Romeo “Tor Vergata” University (Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
 • Second University of Naples (Seconda Universita degli Studi di Napoli)
 • University of Naples Federico II (Universita degli Studi di Napoli Federico II)
 • Humanitas University  (Ιδιωτικό)
 • Μilan University ((Universita degli Studi di Milano-Bicocca).
 • Torino University (L’Università Degli Studi di Torino)

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery)στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία δομείται σε 2 επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (10 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (10 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (15 ερωτήσεις)

-Chemistry (15 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (10 ερωτήσεις)

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

 • Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.
 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.
 • Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.
 • Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.
 • Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΓΓΛΟΦΩΝΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.

Πληροφορίες Πανεπιστημίου

Αριθμεί περισσότερους από 30.000 φοιτητές και προσφέρει 62 προγράμματα σπουδών.

Από την έναρξη της λειτουργίας του έχει επενδύσει στην ανάπτυξη των δομών του για την μεγιστοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει στους φοιτητές του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι διαθέτει την SUN mobileapp, η οποία επιτρέπει στουςφοιτητέςνα ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο μέσω του τηλεφώνου τους, για ενδεχόμενες μεταβολές στα οράρια των μαθημάτων, την δήλωση μαθημάτων και τους επιτρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αιτήσεις προς την γραμματεία της σχολής χωρίς την φυσική τους παρουσία.

Διαθέτει διάφορες βιβλιοθήκες οι οποίες είναι πλήρως ενημερωμένες, στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και μέσω του site της σχολής, καθώς και σύγχρονα campus για την διαμονή των φοιτητών.

 

Αγγλόφωνη ιατρική στην Νάπολη στην Ιταλία

shutterstock_132834815-e1454528442836Το Policlinico Universitario, αποτελεί φυσική έδρα της σχολής και μία από τις σημαντικότερες νοσοκομειακές δομές της ιταλικής αυτής περιοχής. Σε αυτό πραγματοποιείται μέρος των μαθημάτων και αυτή η δομή επιτρέπει στους σπουδαστές να έρθουν σε επαφή με πραγματικά περιστατικά ήδη από το πρώτο έτος φοίτησης.

Τα εργαστήρια και οι αίθουσες διδασκαλίες είναι πλήρως εξοπλισμένα με τα πιο σύγχρονα μέσα στην ιατρική αυτή σχολή της Ιταλίας. Διαθέτει επίσης την βιβλιοθήκη της ιατρικής σχολής η οποία είναι ενημερωμένη με τις τελευταίες δημοσιεύσεις που αφορούν τον τομέα της ιατρικής.

Επίσης, η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Seconda στην Ιταλία διαθέτει διάφορα εργαστήρια έρευνας και έχει διακριθεί για την έρευνα σε διάφορους τομείς. Έχει υιοθετήσει τα πρότυπα διδασκαλίας και οργάνωσης του εθνικού συστήματος αξιολόγησης AVA(Autovalutazione, Valutazioneperiodica, Accreditamento) και του ευρωπαϊκού (European Standards and Guidelines, ESG-ENQA, 2014), καθιστώντας το πρωτοπόρο σε εθνικό επίπεδο όσο αναφορά στις διδακτικές μεθόδους και την ποιότητα των σπουδών του.

Η διδασκαλία είναι διαδραστική και διεπιστημονική, με καθημερινή επαφή με τις βασικές επιστήμες της ιατρικής και την συμμετοχή των φοιτητών ήδη από το πρώτο έτος φοίτησης στα κλινικά εργαστήρια και σε πραγματικά κλινικά περιστατικά στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου αυτού της Ιταλίας.

Ειδικό βάρος δίνεται στην απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων, διαμέσου της συμμετοχής σε εργαστήρια έρευνας (στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική) και της κατανόησης της κλινικής επιστήμης στο κρεβάτι του ασθενούς.

2Η ιταλική αυτή ιατρική σχολή διαθέτει καθιερωμένες συνεργασίες με διάφορα πανεπιστήμια, όπως το University of Miami, Florida των Η.Π.Α., το Medical University of Wien της Αυστρίας, το Universitè Libre de Bruxelles του Βελγίου, τοUniversitèNiceSophiaAntipolosτης Γαλλίας και τοUniversitat de Barcelonaτης Ισπανίας. Επίσης διαθέτει συνεργασίες με διάφορα νοσοκομεία όπως το Policlinico di Napoli.

Η διάρκεια των ιατρικών σπουδών στην ιταλική αυτή πόλη είναι 6 έτη. Στην σχολή της ιατρικής της Ιταλίας εισάγονται κάθε χρόνο 10 φοιτητές. Διαθέτει περισσότερους από 60 καθηγητές και ερευνητές. Η ιατρική σχολή Seconda αποτελεί την 32η στην εθνική κατάταξη Ιατρική Σχολή της Ιταλίας σύμφωνα με τον οργανισμό αξιολόγησης Censis.

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης- Second (Seconda Universita degli studi di Napoli ή L’ Universita degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”)

Το Πανεπιστήμιο της Νάπολης – Second ιδρύθηκε το 1990 με την απόσχιση της Ιατρικής Σχολής από το Πανεπιστήμιο Federico II της Νάπολης.
Το 1991, παράλληλα με την Ιατρική Σχολή, ιδρύονται σχολές Μαθηματικών, Φυσικής και Φυσικών Επιστημών, Λογοτεχνίας και Φιλοσοφίας.
Το 2016 τα Πανεπιστημιακά τμήματα δομούνται ως εξής: Ιατρική Επιστήμη, Αρχιτεκτονική και Βιομηχανικός σχεδιασμός, Οικονομικά, Νομική, Μηχανική, Λογοτεχνία και Πολιτιστική κληρονομιά, Μαθηματικά- Φυσική και Ανάλυση Δεδομένων, Ψυχολογία, Πολιτιστικές Επιστήμες, Περιβαλλοντικές- Βιολογικές- Φαρμακευτικές επιστήμες και τεχνολογίες, Ιατροχειρουργικές και οδοντιατρικές ειδικότητες.

Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza (Sapienza University of Rome)

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza ιδρύθηκε το 1303 με απόφαση του Πάπα  Βονιφάτιου H’ με βάση τις εκκλησιαστικές σπουδές, με επέκταση το 1431 με Σχολές Ιατρικής, Νομικής και Φιλοσοφίας. Τη δεκαετία του 1650 στο Πανεπιστήμιο έγινε γνωστό ως Sapienza που σημαίνει σοφία. 

Με τη μεταρρύθμιση του 2011 το Πανεπιστήμιο δομήθηκε σε 12 σχολές και 65 τμήματα ως εξής:

Pharmacy and Medicine, Medicine and Psychology, Medicine and Dentistry, Architecture, Arts and Hummanities, Civil and Industrial Engineering, Economics, Information Engineering- Computer Science and Statistics, Law, Mathematics- Physics and Natural Sciences, Political Science- Sociology and Communication Science, School of Aerospace Engineering.

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης – La Sapienza είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας με 140.000 φοιτητές και 8.000 ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς Βιοϊατρικών, Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με πολλά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα (αγγλόφωνα).

Σύμφωνα με το Academic Ranking of World Universities (ARWU) ανήκει στα κορυφαία 3% Πανεπιστήμια του κόσμου (θέση 151-200) και στην 177η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη QS World Rankings, το 2018 στα κορυφαία 100 QS  World Rankings, Rankings Graduate Employability Ranking και το 2022 το καλύτερο ιταλικό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το ARWU.

Η πόλη της Νάπολη – Ιταλία

napolh-portΣπουδές Ιατρικής στη Νάπολη (Napoli και αρχαιοελληνικά Νεάπολις), πόλη και σημαντικό λιμάνι , πρωτεύουσα της Νότιας Ιταλίας, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Καμπανίας  και της ομώνυμης επαρχίας.

Σπουδές Ιατρικής στη Νάπολη στην Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ιταλίας, μετά τη Ρώμη και το Μιλάνο, με πληθυσμό 1.000.000 κατοίκων και 3.700.00 κατοίκους στο συνολικό πολεοδομικό συγκρότημα.

Η Νάπολη βρίσκεται στον μυχό του ομώνυμου κόλπου φθάνοντας βόρεια ως τους πρόποδες των Απεννίνων και έχει την τέταρτη μεγαλύτερη οικονομία πόλης στην Ιταλία, μετά το Μιλάνο, τη Ρώμη και το Τορίνο. Το ιταλικό αυτό λιμάνι είναι ένα από τα σημαντικότερα στην Ευρώπη και το δεύτερο σε επιβατική κίνηση στον κόσμο μετά το λιμάνι του Χόνγκ Κόνγκ, με έδρες από τις μεγαλύτερες Ιταλικές εταιρείες, φιλοξενώντας παράλληλα το Συμμαχικό Στρατηγείο του ΝΑΤΟ, το ίδρυμα Οικονομικής Έρευνας SRM, την Εταιρεία και Κέντρο Μελετών OPE, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα ACP/UE (Αφρικής, Καραϊβικής, Ειρηνικού/ Ευρωπαϊκής Ένωσης).

Η Νάπολη στην Ιταλία, διαθέτει ένα μεγάλο σύγχρονο επιχειρηματικό κέντρο, το Τσέντρο Ντιρετσιουάλε, με προηγμένες μεταφορικές υποδομές, όπως υψηλής ταχύτητας σιδηροδρομική σύνδεση με τη Ρώμη και το Σαλέρνο, καθώς επίσης και εκτεταμένο υπόγειο δίκτυο μετρό, το λιμάνι, το εκτεταμένο δίκτυο δημοσίων συγκοινωνιών, τα 4 τελεφερίκ, τους αυτοκινητόδρομους (Autostrada) Α1 με κατεύθυνση προς Βορρά (Ρώμη, Μιλάνο), Α3 με κατεύθυνση προς Νότο (Σαλέρνο-Ρέτζιο, Καλάμπρια), Α16 με κατεύθυνση ανατολικά προς Μπάρι, την περιφερειακή οδό (Tagenziale) που διατρέχει περιμετρικά την πόλη.

Παρά την οικονομική ανάπτυξη τις τελευταίες δεκαετίες, η Νάπολη στην Ιταλία, χαρακτηρίζεται από πολιτική και οικονομική διαφθορά όπως και ακμάζουσα μαύρη αγορά, συνοδευόμενη από υψηλά ποσοστά ανεργίας.

ΝΑΠΟΛΗ ΙΤΑΛΙΑ: Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Νάπολη στην Ιταλία είναι μία από τις αρχαιότερες αδιάλειπτα κατοικημένες πόλεις στον κόσμο από την Εποχή του Ορείχαλκου. Στην 2η χιλιετία π.Χ. στη θέση της ιδρύθηκαν Ελληνικοί οικισμοί, με μια μεγαλύτερη ηπειρωτική αποικία- γνωστή αρχικά ως Παρθενώπη- να αναπτύσσεται τον 9ο αιώνα π.Χ., στο τέλος της Γεωμετρικής Εποχής. Τον 6ο π.Χ. αιώνα, γίνεται το κέντρο της Μεγάλης Ελλάδας, διαδραματίζοντας βασικό ρόλο στην ενσωμάτωση του Ελληνικού πολιτισμού στην Ρωμαϊκή κοι9νωνία και αναγόμενη στη συνέχεια πολιτιστικό κέντρο της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας.

Μετά την πτώση της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας ήταν πρωτεύουσα του Βασιλείου της Νάπολης, και πρωτεύουσα των Δύο Σικελιών (σε ένωση με τη Σικελία) μέχρι την ενοποίηση της Ιταλίας (1861).

Η πόλη αυτή της Ιταλίας έχει κατοικηθεί από κατοίκους της Κύμης Ευβοίας, κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους (326 π.Χ.), τους Βυζαντινούς (536 μ.Χ.), πολιορκήθηκε από τους Λογγοβάρδους και τους Σαρακηνούς πειρατές, υπάχθηκε στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης το 990 μ.Χ., υποτάσσεται στο Βασίλειο της Αραγονίας ( 1442 μ.Χ.) στους Ισπανούς της Μαδρίτης, εγκαθιδρύει τη δημοκρατία με εξέγερση το 1700, κατακτάται από τους Αυστριακούς και το 1734 από τον Κάρολο Γ’ της Ισπανίας.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο η ιταλική αυτή πόλη γνωρίζει εφήμερη ανεξαρτησία 4 ημερών από τους Γερμανούς, μετά την Επανάσταση το 1943.

Νάπολη  – Ιταλία: Αξιοθέατα, κουλτούρα

Η Νάπολη είναι μία πόλη της Ιταλίας πλούσια σε αξιοθέατα: το Βοτανικό Κήπο, μέρος του «Πανεπιστημίου- Φρειδερίκου Β’»  το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, από τα σημαντικότερα της Ιταλίας, το Εθνικό Μουσείο Κοποντιμόντε (με μια πινακοθήκης ιταλικής, ξένης ζωγραφικής και άλλες συλλογές), το Μουσείο Ζωολογίας (με συλλογές πουλιών, θηλαστικών, οστράκων, ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος από ό9λο τον κόσμο), το Μουσείο Παλαιοντολογίας (με 50.000 απολιθώματα και έναν τεράστιο σκελετό Αλλοσαύρου), το Μουσείο Ανθρωπολογίας (με μούμιες και ευρήματα από όλο τον κόσμο, ανάμεσα στα οποία από την Τροία και ένας ανθρώπινος παλαιολιθικός σκελετός), το Μουσείο Ορυκτολογίας (με ευρήματα και ορυκτά από όλο τον κόσμο) και το Ορυκτολογικό Μουσείο της Καμπανίας με σχεδόν 3.500 δείγματα.

Στα σημαντικά αξιοθέατα της ιταλικής αυτής πόλης δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε: την εκκλησία Σαν Φραντσέσκο ντι Πάολα που θυμίζει το πάνθεο της Ρώμης, με τρούλο ύψους 35 μέτρων, την Πύλη Πόρτα Καπουάνα (θριαμβική αψίδα με θαυμάσια γλυπτά στις επενδύσεις αποτελούμενα από κλασσικής έμπνευσης τρόπαια, Ιπτάμενες Νίκες, θριαμβικές απεικονίσεις κ.λπ.), το Κάστελ Νουόβο (κύριο σύμβολο της αρχιτεκτονικής της πόλης, με δεκάδες καταστροφές και ανακαινίσεις από το 1279), την Εθνική Βινλίοθήκη (από το 1804, που μετεγκαταστάθηκε  οριστικά το 1992 στο Παλάτσο Ρεάλε στην Πιάτσα ντελ Πλεμπισίτο, με 2.000.000 τόνους βιβλίων, 20.000 χειρόγραφα κείμενα, περισσότερα από 4.000 περιοδικά, 4.500 προτυπογραφημένα κείμενα, 1.800 παπύρους από το Ερκολάνο και πλούσια συλλογή από ανατολίτικα κείμενα), το Μουσικό Ωδείο του Αγίου Πέτρου της Μαϊέλλα.

Τις τελευταίες δεκαετίες η μη αναστρέψιμη κρίση της κρατικής βιομηχανίας, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των νέων οικονομικών παγκοσμίως, οδήγησε σε σημαντική αποβιομηχάνιση την Νάπολη. Ωστόσο διατηρούνται αρκετές βιομηχανικές μονάδες (σιδηρουργία, μεταλλουργία, πετροχημικών, τροφίμων, κατασκευών, ηλεκτρολογίας) που παράλληλα με τη δημιουργία μικρών και δυναμικών εταιρειών υπηρεσιών και συμβουλευτικής στη διοίκηση, τις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, τις εκδόσεις και τον πολιτισμό σε συνδυασμό με το φιλόδοξο πρόγραμμα δημοσίων έργων, θέτουν τις βάσεις και επιτρέπουν την αισιοδοξία για νέα ανάπτυξη. Μεγάλη προσπάθεια γίνεται για την αξιοποίηση της μνημειακής και μουσειακής υποδομής της πόλης. Ο τουρισμός (Πομπηία, νησιά του Κόλπου της Νάπολης, την αξιόλογη κίνηση των κρουαζιέρων στο λιμάνι) αποτελεί ένα δυναμικό πόλο 3.000.000 επισκεπτών ανά έτος, με σημαντική πηγή πόρων για την πόλη.

Σπουδές Ιατρικής στη Νάπολη στα Ιατρικά Πανεπιστήμια  Universita Degli Studi Di Napoli Federico II,Seconda Universita degli Studi di Napoli και άλλες ειδικότητες  στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ανατολικών Σπουδών, στο Παρθενώπιο Πανεπιστήμιο της Νάπολης κ.λπ.

Σπουδές στη Νάπολη, στην Ιταλία στα Πανεπιστήμιά της που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων και Σχολών: Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής, Αρχιτεκτονικής, Οικονομίας, Επιστημών Μηχανικού, Επιστημών Βιοτεχνολογίας, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γεωπονικής, Κοινωνιολογίας, Πολιτικών Επιστημών, Ανθρωπιστικών Σπουδών.

Το κλίμα της Νάπολης στην Ιταλία είναι τυπικά μεσογειακό με ήπιους και βροχερούς χειμώνες, ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, με τη θαλασσινή αύρα να προσφέρει μεγάλη αίσθηση δροσιάς. Ιδιαίτερο κλιματολογικό χαρακτηριστικό αποτελεί η ύπαρξη επιμέρους μικροκλμάτων, ακόμη και σε αποστάσεις λίγων χιλιομέτρων. Μια Ιταλική παροιμία λέει: ‘’Δες τη Νάπολη και ύστερα μπορείς να πεθάνεις.’’ και δεν έχει άδικο.

Σπουδές Ιατρικής στη Νάπολη ,στην Ιταλίαμια πόλη γεμάτη πάθη, εκρήξεις, ζωντάνια, γοητεία, ταμπεραμέντο, ερωτισμό και τέχνη.

Πόλη χιλιοτραγουδισμένη και πατρίδα της πουλτσινέλα, του τενόρου Ενρίκο Καρούζο, του Βεζούβιου, της όπερας, της λαϊκής μουσικής αλλά και της Σοφία Λόρεν, με εξωστρεφείς ανθρώπους, χαμογελαστούς και αισιόδοξους. Ίσως γιατί ενώ επιβιώνει το πνεύμα και η ψυχή μιας παλαιότερης Ιταλίας, πιο ανθεκτικής, πιο αυθόρμητης, πιο παλαιότερης Ιταλίας, πιο ανθεκτικής, πιο αυθόρμητης, πιο αληθινής, πιο ‘’αλήτικης’’ και ‘’μάγκικης’’ που δεν τη βρίσκει εύκολα στις περισσότερες «καθωσπρέπει» πόλεις της Ιταλίας.

Η Νάπολη της Ιταλίας είναι εδώ και σε περιμένει για τις σπουδές σου, επιφυλάσσοντας πάντα εκπλήξεις για το ακαδημαϊκό σου ταξίδι.