Ιατρική στην Ιταλία – Ρώμη – La Sapienza

 imagesΙατρική στην Ιταλία με Ιατρικές Σπουδές στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρώμη,  το αγγλόφωνο αυτό πανεπιστήμιο Ιατρικής La Sapienza της Ρώμης, στην Ιταλία ιδρύθηκε το 1303 με την θέληση του Πάπα Bonifacio VII. Το αγγλόφωνο αυτό Πανεπιστήμιο Ιατρικής αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα πανεπιστήμια όχι μόνο της Ιταλίας αλλά ολόκληρης της Ευρώπης. Ιατρική στην Ιταλία, στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης στο αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών, που τα τελευταία χρόνια δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές του, να παρακολουθήσουν σπουδές στης ιατρική σχολή εξ’ ολοκλήρου στην αγγλική γλώσσα, δημιουργώντας αποφοίτους με διεθνή προσανατολισμό. Το αγγλόφωνο πρόγραμμα Ιατρικής στη Ρώμη , στην Ιταλία, προσελκύει φοιτητές από όλο τον κόσμο και οι αιτήσεις για την εγγραφή στο πρόγραμμα υπερκαλύπτουν την προσφορά. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι σε προηγούμενη χρονιά για 40 θέσεις σπουδών διαγωνίστηκαν, δηλώνοντας πρώτη προτίμηση, 400 άτομα.
Το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρώμη, στην Ιταλία, εφαρμόζει τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης για την διδασκαλία των φοιτητών(όπως καθορίζεται από την World Federation on Medical Education).
Η διδασκαλία, στα πλαίσια των Ιατρικών σπουδών, είναι διαδραστική και διεπιστημονική,  σε αυτό το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρώμη, στην Ιταλία, με καθημερινή επαφή με τις βασικές επιστήμες της ιατρικής και την συμμετοχή των φοιτητών, ήδη από το πρώτο έτος σπουδών στα κλινικά εργαστήρια και σε πραγματικά κλινικά περιστατικά. Διδάσκεται μάλιστα από το πρώτο έτος η σωστή επαφή με τον ασθενή. Σε αυτό το Αγγλόφωνο πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρώμη, στην Ιταλία, δίνεται ειδικό βάρος στην απόκτηση πρακτικών ικανοτήτων, διαμέσου της συμμετοχής σε εργαστήρια έρευνας (στα οποία η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική) και της κατανόησης της κλινικής επιστήμης στο κρεβάτι του ασθενούς.

Χρησιμοποιούνται όλες οι σύγχρονες τεχνολογικές μέθοδοι διδασκαλίας, e-learning, οι τηλε-διασκέψεις, η τηλε-ιατρική (πρωτοπόρος στην χρήση της σε εθνικό επίπεδο)  και η σωστή χρήση της βιβλιογραφίας στο αγγλόφωνο Ιατρικό Πανεπιστήμιο La Sapienza, στην Ιταλία.Οι μέθοδοι αξιολόγησης που χρησιμοποιούνται, στο Αγγλόφωνο αυτό πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Ρώμη, στην Ιταλία είναι τεστ πολλαπλών επιλογών ή σύντομων απαντήσεων σε πρακτικά ζητήματα ή κλινικές υποθέσεις, τα οποία χρησιμεύουν για να αξιολογήσουν τις κλινικές γνώσεις που έχουν αποκομίσει οι φοιτητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα: Objective Structured Clinical Examination,τοmini-Clinical Evaluation Exercise καιτο Direct Observation of Procedural Skills.

Επίσης το Αγγλόφωνο αυτό Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Ιταλίας συνεργάζεται με διάφορα πανεπιστήμια και πανεπιστημιακά νοσοκομεία από την Ιταλία και από όλο τον κόσμο για την προώθηση της εργαστηριακής έρευνας και της ανταλλαγής των φοιτητών, τόσο στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus όσο και στο πλαίσιο άλλων προγραμμάτων ευρωπαϊκού και διεθνή προσανατολισμού.
Η διάρκεια των σπουδών είναι 6 έτη. Στην σχολή της ιατρικής εισάγονται κάθε χρόνο 45 άτομα. Αποτελεί την 15η στην εθνική κατάταξη Ιατρική Σχολή της Ιταλίας σύμφωνα με τον οργανισμό αξιολόγησης CENSIS.

Προϋποθέσεις εισαγωγής στο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο ιατρικής La Sapienza στη Ρώμη, στην Ιταλία

Για την εισαγωγή στην Αγγλόφωνη Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ρώμης, στην Ιταλία οι υποψήφιοι αξιολογούνται μέσω γραπτού τεστ-διεθνούς πιστοποίησης. Τεστ γραπτό διάρκειας 100 λεπτών που αφορά έλεγχο κατανόησης σε βάθος, εξοικείωσης και αφομοίωσης γνώσεων σε: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία (φυσικά στην Αγγλική γλώσσα), με βασικό στοιχείο την άνεση και ταχύτητα ανταπόκρισης στα ζητούμενα.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ 
Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικασιών για αιτήσεις-φακέλους και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στην Ιταλία,, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου, διασφαλίζοντας την αριστοποίηση των επιδόσεων.
Για περισσότερες πληροφορίες για τα μαθήματα πατήστε ΕΔΩ.

Δίδακτρα ιατρικής σχολής στο αγγλόφωνο πανεπιστήμιο La Sapienza στη Ρώμη, στην Ιταλία

    Τα δίδακτρα στην Ιατρική Σχολή του αγγλόφωνου Πανεπιστημίου  Ιατρικής La Sapienza στη Ρώμη της Ιταλίας κυμαίνονται από 1.000 έως 2.900 ευρώ ανά έτος, σύμφωνα με εισοδηματικά κριτήρια.

 

Κόστος ζωής στη Ρώμη – Ιταλία

Ιατρική στη Ρώμη στην Ιταλία στο αγγλόφωνο Πανεπιστημίο La Sapienza στη Ρώμη της Ιταλίας, όπου το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 700-1.100 ευρώ (ενοίκιο, διατροφή, καθημερινά έξοδα).

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία- Αγγλόφωνα προγράμματα

Τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία, είναι 9 Δημόσια και 1 Ιδιωτικό:

 • Bari University (Universita degli Studi di Bari Aldo Moro)
 • Milan University (Universita degli Studi di Milano)
 • Pavia University (Universita di Pavia)
 • Rome “La Sapienza” University (Sapienza Universita di Roma)
 • Romeo “Tor Vergata” University (Universita degli Studi di Roma “Tor Vergata”)
 • Second University of Naples (Seconda Universita degli Studi di Napoli)
 • University of Naples Federico II (Universita degli Studi di Napoli Federico II)
 • Humanitas University  (Ιδιωτικό)
 • Μilan University ((Universita degli Studi di Milano-Bicocca).
 • Torino University (L’Università Degli Studi di Torino)

 

Εισαγωγικές Εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Οι εισαγωγικές εξετάσεις στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία καθιερώθηκαν το 2011 και είναι βασισμένες στη συνεργασία με τον Βρετανικό Οργανισμό Cambridge Assessment, που ανάμεσα στις άλλες υπηρεσίες που παρέχει, παρέχει και υπηρεσίες “Admission Testing Service”.

Οι εισαγωγικές εξετάσεις (Admission Test for the Degree Course in Medicine and Surgery)στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία είναι βασισμένες στις μεθοδολογικές εξετάσεις του ανωτέρου Οργανισμού (BMAT, IMAT,STEP, TSA, CAT, HAT, MAT, MLAT, OLAT, PAT και O.E.T.) και απαιτεί ειδική προετοιμασία, τόσο στη γνωσιακή κατεύθυνση και στην τεχνική επίτευξης αποτελεσμάτων όσο και στην ύπαρξη ειδικού Εκπαιδευτικού Υλικού, κατάλληλου και υποστηρικτικού(key papers), που αναπτύσσει την τεχνική και την μεθοδολογία υψηλών αποτελεσμάτων από τους υποψηφίους.

Γενική Περιγραφή Συστήματος

Το περιεχόμενο των εξετάσεων για τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία δομείται σε 2 επίπεδα –sections ( section 1 και section 2,3,4) ως εξής:

Α) Section 1

General Knowledge (10 ερωτήσεις)

Logical Reasoning (Critical Thinking and Problem Solving)  (10 ερωτήσεις)

Β) Section 2,3,4

Science- based sections, covering:

-Biology (15 ερωτήσεις)

-Chemistry (15 ερωτήσεις)

-Physics and Mathematics (10 ερωτήσεις)

Διευκρινίσεις

 • Όλες οι ερωτήσεις –συνολικά 60- (πολλαπλής επιλογής ) έχουν 5 επιλογές- απαντήσεις με τη μία να είναι ορθή.
 • Η διάρκεια της εξέτασης είναι 100 λεπτά.
 • Με 1.5 μονάδα βαθμολογείται κάθε ορθή απάντηση.
 • Με -0.4 μονάδες βαθμολογείται (αρνητικά) κάθε λάθος απάντηση.
 • Με 0 μονάδες βαθμολογείται κάθε ερώτηση που δεν απαντάται.

Μεθοδολογίες Συστημάτων Ερωτήσεων στα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια Ιατρικής στην Ιταλία

Στις ερωτήσεις General Knowledge περιλαμβάνονται: Range of Cultural topics που ενέχουν aspects of literally, historical, philosophical social and political culture.

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Critical Thinking περιλαμβάνονται: Summarizing the Main Conclusion, Drawing a Conclusion, Identifying an Assumption, Assessing the Impact of Additional Evidence, Detecting Reasoning Errors)

Στις ερωτήσεις Logical Reasoning στην κατηγορία Problem Solving περιλαμβάνονται: Relevant Selection, Finding Procedures, Identifying Similarity.

Οι γενικές κατευθύνσεις των εξετάσεων βασίζονται σε: Numerical- Verbal- Diagrammatic- Situation-Nonverbal.

Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza (Sapienza University of Rome)

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης La Sapienza ιδρύθηκε το 1303 με απόφαση του Πάπα  Βονιφάτιου H’ με βάση τις εκκλησιαστικές σπουδές, με επέκταση το 1431 με Σχολές Ιατρικής, Νομικής και Φιλοσοφίας. Τη δεκαετία του 1650 στο Πανεπιστήμιο έγινε γνωστό ως Sapienza που σημαίνει σοφία. 

Με τη μεταρρύθμιση του 2011 το Πανεπιστήμιο δομήθηκε σε 12 σχολές και 65 τμήματα ως εξής:

Pharmacy and Medicine, Medicine and Psychology, Medicine and Dentistry, Architecture, Arts and Hummanities, Civil and Industrial Engineering, Economics, Information Engineering- Computer Science and Statistics, Law, Mathematics- Physics and Natural Sciences, Political Science- Sociology and Communication Science, School of Aerospace Engineering.

Το Πανεπιστήμιο της Ρώμης – La Sapienza είναι το μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ιταλίας με 140.000 φοιτητές και 8.000 ακαδημαϊκό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό και σημαντικά ερευνητικά προγράμματα στους τομείς Βιοϊατρικών, Φυσικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών με πολλά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα (αγγλόφωνα).

Σύμφωνα με το Academic Ranking of World Universities (ARWU) ανήκει στα κορυφαία 3% Πανεπιστήμια του κόσμου (θέση 151-200) και στην 177η θέση παγκοσμίως στην κατάταξη QS World Rankings, το 2018 στα κορυφαία 100 QS  World Rankings, Rankings Graduate Employability Ranking και το 2022 το καλύτερο ιταλικό Πανεπιστήμιο σύμφωνα με το ARWU.

 

Η πόλη της Ρώμης – Ιταλία

Σπουδές στη Ρώμη (Roma) που είναι η πρωτεύουσα της Ιταλίας, ένας από τους πολυπληθέστερους δήμους της Ιταλίας (2.700.000 κάτοικοι), μία από τις ιστορικότερες πόλεις της Ευρώπης.

Σπουδές στη Ρώμη στην αιώνια πόλη της Ιταλίας που σας  περιμένει στα Πανεπιστήμιά της, στα αξιοθέατα της σε μια ιστορία χιλιάδων χρόνων.

Το ευρύτερο μητροπολιτικό κέντρο της Ρώμης στην Ιταλία έχει πληθυσμό 3.700.000 κατοίκων (ο μεγαλύτερος δήμος στην Ιταλία), που στα όρια του βρίσκεται το Βατικανό, ένα ξεχωριστό κρατίδιο που είναι η έδρα της Καθολικής Εκκλησίας και του Πάπα.

Σπουδές στη Ρώμη σε μια πόλη της Ιταλίας με σπουδαία ιστορία και αξιοσημείωτη προσφορά στην επιστήμη, στον πολιτισμό και στις τέχνες.

Γι αυτό το λόγο, καθώς και για τα πολυάριθμα εξαιρετικής ομορφιάς μνημεία της, στην ιταλική αυτή πόλη έχει αποδοθεί το προσωνύμιο «Η ΑΙΩΝΙΑ ΠΟΛΗ», το δε ιστορικό της κέντρο έχει καταχωρηθεί στη λίστα των Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς UNESCO (από το 1980).

Ρώμη – Ιταλία : Η ιστορία

Σπουδές στη Ρώμη, στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο La Sapienza που ευρίσκεται στην κεντρική Ιταλία, διατρέχεται από τον ποταμό Τίβερη, κτισμένη επάνω σε επτά λόφους, σύμφωνα με την μυθολογία, το 753 π.Χ. από τον Ρωμύλο, που έγινε και ο πρώτος βασιλιάς της. Αρχαιολογικά ευρήματα επιβεβαιώνουν την ύπαρξη οικισμών από το 800 π.Χ.

Η Ρώμη της Ιταλίας υπήρξε πρωτεύουσα διαδοχικά του Ρωμαϊκού Βασιλείου, της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, (πάντοτε ακμάζουσα).

Στην περίοδο της Αναγέννησης η ιταλική αυτή πόλη παρήκμασε και ο πληθυσμός μειώθηκε αισθητά, ωστόσο γνώριζε πολιτιστική και καλλιτεχνική ανάπτυξη, αποτελώντας πρωτεύουσα της ενοποιημένης Ιταλίας, με τον 20ο αιώνα και τον Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, να την βρίσκει με σημαντική αύξηση πληθυσμού.

Ρώμη – Ιταλία : Αξιοθέατα – Κουλτούρα

Η Ρώμη στην Ιταλία διαθέτει ιστορικό κέντρο ως ενιαίο αρχαι0ολογικό χώρο με μνημεία από όλες τις ιστορικές περιόδους (αρχαιότερα, Μεσαίωνα, Αναγέννηση, και μεταγενέστερα).

Ο επισκέπτης σε αυτή την Ιταλική πόλη μπορεί να θαυμάσει σημαντικά μνημεία και αξιοθέατα: το Κολοσσαίο, επιβλητικό αμφιθέατρο της αρχαιότητας 50.000 θέσεων, το Πάνθεον, ναό αφιερωμένο στους θεούς της Αρχαίας Ρώμης, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα κτίρια της αρχαιότητας, την Καπέλα Σιξτίνα με αναγεννησιακές τοιχογραφίες και τη διάσημη οροφή του Μιχαήλ Άγγελου, τη Βασιλική του Αγίου Πέτρου και την πλατεία του Αγίου Μάρκου, όπου διεξάγονται οι σπουδαιότερες παπικές λειτουργίες, καθώς χωράει περισσότερες από 60.000 πιστούς, την Σκαλινάτα  στην Πιάτσα ντι Σπάνια, το μπαρόκ σιντριβάνι Φοντάνα ντι Τρέβι, την Κρήνη του Σαπιοκάραβου του Μπερίνι στην Πιάτσα Μπαρμπερίνι, το καφέ Γκρέκο κ.λ.π.

Τα αξιοθέατα στην αιώνια πόλη της Ιταλίας δεν έχουν τελειωμό: η Πιάτσα ντελ Πόπολο μέσα από την βόρεια πύλη του Αυρηλιανού τείχους, η Πιάτσα Ναβόνα στο Στάδιο του Δομιτιανού, ο Λόφος του Καπιτωλίου και η Ρωμαϊκή Αγορά, η Πιάτσα Βενέτσια στους πρόποδες του Λόφου του Καπιτωλίου, το Καστέλ Σαντ Άντζελο ένα πανύψηλο κυλινδρικό οικοδόμημα στο Πάρκο Αντριάνο, η πεζοδρομημένη γέφυρα Πόντε Σαντ Άντζελος, η επίσημη κατοικία του Προέδρου της Ιταλικής Δημοκρατίας το Κυρυάλιο (Παλάτσο Κουρινάλε), ο καθεδρικός ναός Άγιος Ιωάννης Λατερανός, η Παπική Βασιλική του Αγίου Παύλου, η περιοχή EUR (αρχική ονομασία Ε42), χώρος κατοικίας και επιχειρήσεων νότια του κέντρου της πόλης, αποτελώντας ένα νέο αστικό κέντρο της Ρώμης, ένα υπεραστικό επιχειρηματικό κέντρο, με κτίρια σε σύγχρονους ρυθμούς εν μέσω μεγάλων κήπων και πάρκων.

Η Ρώμη στην Ιταλία, αποτελεί σημαντικό συγκοινωνιακό κόμβο: το διεθνές αεροδρόμιο Λεονάρντο ντα Βίντσι ή Φιουμιτσίνο που εξυπηρετεί 30.000.000 επιβάτες ετησίως, αλλά και μικρότερο αεροδρόμιο με πτήσεις τσάρτρες και αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, τον κόμβο των ιταλικών σιδηροδρόμων, τους σταθμούς του υπεραστικού και προαστιακού δικτύου.

Σπουδές στη Ρώμη στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Σαπιέντσα στην Ιταλία (Sapienza Universita di Roma) το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της Ευρώπης, ιδρυμένο το 1303 με απόφαση του Πάπα Βονιφάτιου Η’, με 21 Σχολές (2 Σχολές Ιατρικής, Νομική Σχολή, Φαρμακευτική Σχολή, 2 Σχολές Αρχιτεκτονικής- Λουντοβίκο Καναρόνι και Βάλε Τζούλια, 2 Σχολές Ψυχολογίας, Μηχανολογίας, Αεροναυπηγικής, Ανατολικών Σπουδών, Δημοσίων Σχέσεων, Κοινωνιολογίας, Μαθηματικών, Φυσικής και Φυσικών Επιστημών, Οικονομίας, Πολιτικών Επιστημών, Στατιστικής Επιστήμης Φιλολογίας, Φιλοσοφικής, Ανθρωπιστικών Επιστημών, Βιβλιοθηκονομίας.

Η Ρώμη είναι μία πόλη της Ιταλίας που δε χορταίνεις να βλέπεις τα αξιοθέατά της αλλά και μία πόλη εξαιρετική για ψώνια, με καταστήματα διάσημων σχεδιαστών,  εντυπωσιακά πολυκαταστήματα αλλά και γκαλερί για τους λάτρεις της τέχνης αλλά και πολλές τοπικές υπαίθριες αγορές.

Ξεναγηθείτε τη νύχτα στα φωτισμένα μνημεία, με ρομαντική διάθεση και τυπικά δείπνα στην ιταλική αυτή πόλη.

Οι ατελείωτες γραφικές γειτονιές της Ρώμης, στην Ιταλία με τους πεζοδρομημένους λαβύρινθους γεμάτες ζωή, ειδικά τις Κυριακές, με τα θορυβώδη οικογενειακά τραπέζια των Ιταλών με χύμα κρασί, σριτζιναιταλικά ορεκτικά, ιταλικά γνωστά πιάτα, με απίστευτες μυρωδιές που εισβάλλουν σε κάθε γωνιά των αισθήσεων, σε κλασσική ρετρό ή μοντέρνα ατμόσφαιρα. Ο αφρός της Ιταλικής γαστρονομίας δεν έχει τελειωμό, με τις εξαιρετικές λιχουδιές.

Αφεθείτε στα ατελείωτα στέκια καφέ, παγωτού αλλά και στο νυχτερινό clubbing των νεαρών Ιταλών πλαισιωμένου τα Σαββατόβραδα με ξένους και ντόπιους φοιτητές.

Σπουδές Ιατρικής στη Ρώμη της Ιταλίας, στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο La Sapienza, φοιτητική ζωή στη Ρώμη, ένας υπέροχος συνδυασμός, αρκεί να κρατήσετε την ισορροπία και το μέτρο.