Ιατρική στη Μάλτα- Βαλέτα

Ιατρική στη Μάλτα στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στη Βαλέτα

THE FACULTY OF MEDICINE AND SURGERY IN UNIVERSITY OF MALTA

UNIVESRITY OF MALTA

SHMAΣπουδές στη Μάλτα στην Ιατρική Σχολή της Μάλτα στη Βαλέτα που η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής της επίσημης Ιατρικής Εκπαίδευσης στα νησιά της Μάλτας έγινε το 1676, με την ίδρυση του πρώτου σχολείου Ανατομίας και Χειρουργικής από το Grandmaster Nicholas Cottoner, για να ολοκληρωθεί το 1771 με την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής (Collegio Medico) από τον Grandmaster Pinto de Fonseco, με την θεσμοθέτηση της Ιατρικής Σχολής, μέσα στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας.

Οι διδακτορικές σπουδές Ιατρικής εισήχθησαν το 1822 και το 1901 η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μάλτας, αναγνωρίζεται από τα Πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, αναγνώριση που ανεστάλη για εμπορικούς λόγους, το 1977, για να αποκατασταθεί το 1986. 

Το πρώτο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ήταν του Αγίου Λουκά και το νέο σύγχρονο κτίριο της Ιατρικής Σχολής ολοκληρώθηκε το 1963.

Η είσοδος της Μάλτας, σύμφωνα με τη Συνθήκη της Μπολώνια, διασφάλισε την αναγνώριση σε όλα τα κράτη μέλη.

Τα κλινικά μαθήματα υποστηρίζονται από 5 Πανεπιστημιακές κλινικές ( Mater, Dei Hospital, Bolta Hospital, Karim Grech, Monn Carmel Hospital και St. Vincend de Pol).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

Για την εισαγωγή αξιολογούνται οι επιδόσεις στο Λύκειο, στις Πανελλήνιες εξετάσεις, τα πιστοποιητικά γλώσσας, το ακαδημαϊκό προφίλ του υποψηφίου, το personal statement. Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί τεστ εισαγωγής

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Δεν υπάρχουν δίδακτρα για τους Ευρωπαίους πολίτες.

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Το μηνιαίο κόστος ζωής είναι 600-850 ευρώ.