Ιατρική στη Ρουμανία – Οράντια (Oradea)

Ιατρική στη Ρουμανία με Ιατρικές Σπουδές στο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στην Οράντια- Oradea

(Faculty of medicine in university in Oradea- Romania)

Ιατρική στη Ρουμimages (5)ανία, στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής της  Οράντια, με  επιστημονική και επαγγελματική  αποδοχή στην Ευρωπαϊκή Ιατρική κοινότητα.

Μεθοδολογία εισαγωγής στο πανεπιστήμιο ιατρικής της Οράντια στη Ρουμανία

Η αξιολόγηση στην Ιατρική Σχολή του Σιμπίου της Ρουμανίας συμπεριλαμβάνει: τις επιδόσεις των υποψηφίων σε Λύκειο και Πανελλήνιες, οι πιστοποιήσεις γλωσσών, το προφίλ, το τεκμηριωμένο Personal Statement του υποψηφίου και κυρίως, η εξέταση σε Βιολογία, Χημεία και interview.

 Προετοιμασία επιτυχίας – Μαθήματα –Αιτήσεις.

Αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες αιτήσεων κλπ., αλλά και την προετοιμασία των υποψηφίων φοιτητών Ιατρικής στη Ρουμανία, σύμφωνα με το profile κάθε υποψηφίου (Ελληνικό Απολυτήριο –Ι.Β.-Γαλλικό,-Ευρωπαϊκό), και παράλληλα εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις της Ιατρικής Σχολής, εξασφαλίζοντας την εισαγωγή για τους υποψήφιους φοιτητές μας. Απαιτούνται επιδόσεις Λυκείου και Απολυτήριο, πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών καθώς και ένα Medical Entry Test.

Δίδακτρα ιατρικής σχολής Οράντιας, στη Ρουμανία

Η Ιατρική Σχολή της  Οράντια  στη Ρουμανία έχει δίδακτρα 5.000 ευρώ.

Κόστος διαβίωσης στην Οράντια, στη Ρουμανία

Ιατρική στην Οράντια της Ρουμανίας όπου το ενδεικτικό μηνιαίο κόστος διαβίωσης είναι 450-550 ευρώ ανά μήνα.

Πανεπιστήμια Ιατρικής στη Ρουμανία  –Αγγλόφωνα Προγράμματα 

 

 • University of Medicine and Pharmacy “Carol Davila”,Bucharest (Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila)
 • University of Medicine and Pharmacy “Iuliu Hatieganu”,Cluj-Napoca (Universităţii de Medicină şi Farmacie Iuliu Hatieganu)
 • University of Oradea(Universitatea din Oradea)
 • University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”,Iași (Universitatea Grigore T. Popa de Medicină şi Farmacie din Iaşi)
 • Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy, Timişoara(Universitatea de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara)
 • Transylvania University of Brașov- Faculty of Medicine (Universitatea Transilvania din Brașov – Facultatea de Medicina)
 • University of Medicine and Pharmacy of Târgu Mureş(Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş), in Hungarian language also Official site
 • University of Medicine and Pharmacy of Craiova(Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova)
 • Lucian Blaga University of Sibiu(Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu)
 • Ovidius University,Constanța (Universitatea Ovidius Constanța – Prima pagina)
 • Vasile Goldiş West University of Arad– Faculty of Medicine (Facultatea de Medicină, Farmacie și Medicină Dentară a Universității de Vest “Vasile Goldiș” Arad)
 • University Dunarea de Jos, Galati, Faculty of Medicine and Pharmacy, Galati

Ιατρική σχολή στην Οράντια- Ρουμανία

αρχείο λήψης (2)Κατά τα τελευταία 22 χρόνια, το Πανεπιστήμιο της Οράντια στη Ρουμανία  έχει απαντήσεις  στις αλλαγές που έχουν επέλθει στις εθνικές πολιτικές, εκπαιδευτικές και δημογραφικές αλλαγές, στην οικονομία στις απαιτήσεις της αγοράς, τις  περιφερειακές ανάγκες και τις νέες τεχνολογίες.

Όλες αυτές οι αλλαγές έχουν οδηγήσει σε νέες προσδοκίες από τους φοιτητές αλλά και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστhμίου της Οράντια στη Ρουμανία. Το University of Oradea in Romania προσφέρει στους σπουδαστές την κατάρτιση που είναι αναγκαία για να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται σε σχολές που προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα των προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης και μεταπτυχιακών μαθημάτων.

Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί σε πολλά προγράμματα που αφορούν τη διεθνή συνεργασία – σε προγράμματα κινητικότητας Σωκράτης, το PHARE, Leonardo da Vinci, κλπ – είναι πραγματικά εντυπωσιακό και είναι από τα καλύτερα επιτεύγματα του πανεπιστημίου.

Ιατρική στη Ρουμανία, στο Πανεπιστήμιο της Oradea που είναι ένα πανεπιστήμιο δημιουργικό, ενεργητικό, δραστήριο και καινοτόμο.  Δάσκαλοι  και ερευνητές είναι πολύ ενθουσιώδεις και αποφασισμένου να πειραματισθούν  με όλες τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορίας. Επιπλέον, τα σύγχρονα εργαλεία πολυμέσων είναι διαθέσιμα στις περισσότερες αίθουσες διδασκαλίας στα νέα κτίρια.

Σπουδές Ιατρικής στη Ρουμανία, στην Οράντια, που οι παραδόσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, χρησιμοποιώντας μια ιστορική μεταφορά, χάνονται στο χρόνο. Το 2010 γιόρτασε τα 230 χρόνια από την ίδρυση της  ακαδημαϊκής εκπαίδευσης και 47 χρόνια συνεχούς δράσης του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Oradea.

Η ατμόσφαιρα του Διαφωτισμού από τα τέλη του δέκατου όγδοου αιώνα  συνετέλεσε και ιδρύθηκε στην Oradea της Ρουμανίας, το 1780, ένα «ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης», που μετασχηματίσθηκε  το 1788 σε κολλέγιο, το παλαιότερο κολλέγιο, όχι μόνο εντός της ρουμανικής επικράτειας , αλλά σε- μια τεράστια περιοχή της ανατολικής Ευρώπης.

Ιατρική στη Ρουμανία, στο πανεπιστήμιο της Oradea που είναι επίσης ένα πλήρες ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο  ενσωματώνει 15 σχολές.

Στο πανεπιστήμιο της Oradea λειτουργεί Τμήμα Εκπαίδευσης του Ακαδημαϊκού  Προσωπικού (DPPPD), για  την εξασφάλιση και βελτίωση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών  σε ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων. Για να δημιουργήσει  εκπαιδευτικές δομές πιο ανοικτές και ευέλικτες, σχεδιασμένες σύμφωνα με τις ανάγκες της προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς εργασίας, το πανεπιστήμιο της Oradea συνεχίσει να αναπτύσσει μορφές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στον τομέα αυτό.

Το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης (DEP) στην Ιατρική Σχολή της Οράντια στη Ρουμανία, του οποίου κύριος στόχος είναι να εμβαθύνει τις δεξιότητες και τις γνώσεις που αποκτήθηκαν σε μία μορφή αρχικής κατάρτισης (πτυχίο, μάστερ, διδακτορικό), είναι εξαιρετικά ενεργό.

Στο  Πανεπιστήμιο της Οράντια, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες συνοδεύει  η αύρα της επιστημονικής έρευνας. Μαζί με την επαγγελματική απόδοση, την συμπεριφορά και ηθική, η επιστημονική έρευνα αποτελεί ένα κριτήριο προτεραιότητας για την αξιολόγηση του ακαδημαϊκού προσωπικού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Εκτός του πανεπιστημίου  λειτουργούν  29 ερευνητικά κέντρα εκ των οποίων 3 είναι διαπιστευμένοι και θεσμοθετημένα.

Η δημιουργία της  νέας πανεπιστημιακής βιβλιοθήκης με σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως μηχανογραφημένη, οι εγκαταστάσεις άθλησης  (του τμήματος  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού) είναι διαθέσιμες για όλους τους φοιτητές  στον ελεύθερο χρόνο τους.

Το τμήμα του Πανεπιστήμιο Ιατρικής στην Οράντια, δημιουργήθηκε το 1990 (μαζί με το αντίστοιχο Πολυτεχνείο) σε μια Εκπαιδευτική κοινότητα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αριθμεί 230 χρόνια ζωής και φωτίζει τη Δυτική Ρουμανία με τις 15 Πανεπιστημιακές Σχολές πολλών ειδικοτήτων.

Ιατρική στη Ρουμανία σε μια εκπαιδευτική κοινότητα δημιουργική, ενεργητική, δραστήρια και καινοτομική, αποφασισμένη να αξιοποιήσει τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία.

Ο ενθουσιασμός και η αποφασιστικότητα για τις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία της πληροφορίας, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα εργαλεία Multimedia – που είναι διαθέσιμα σε όλες τις νεόδμητες αίθουσες διδασκαλίας- ενισχύουν τα εκπαιδευτικά αποτελέσματα. Ιατρική στη Ρουμανία, στο Πανεπιστήμιο της Οράντιας, που η αφοσίωση, η δημιουργικότητα, το ταλέντο, η αποτελεσματικότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού, ενθαρρύνεται και προωθείται μέσω της έρευνας.

Στο Πανεπιστήμιο της Οράντια στη Ρουμανία μπορεί ένας φοιτητής να σπουδάσει Ιατρική, Οδοντιατρική, Φαρμακευτική, Φυσικοθεραπεία,  Οδοντοτεχνική και Ραδιολογία-Ακτινολογία.

Η πόλη της Οράντια – Ρουμανία

ΟραντέαΟι σπουδές Ιατρικής στην Ρουμανία στην Οράντια φιλοξενούνται σε μια πόλη της Β.Δ. Ρουμανίας με πληθυσμό 183.000 κατοίκων, χτισμένη σε πεδινή περιοχή, στις όχθες ποταμού.

Η ιστορική αναφορά της πόλης αυτής στη Ρουμανία στον 11ο αιώνα, συνδέεται με το πριγκιπάτο της Τρανσυλβάνιας, τους Οθωμανούς και τη δυναστεία των Αψβούργων.

Η σημερινή γραφική πόλη της Οράντιας χτίσθηκε από την αρχή τον 18ο αιώνα με σχέδια Βιενέζου μηχανικού (μετά την καταστροφική πυρκαγιά το 1836) βασισμένη στην τότε μοντέρνα αυστριακή αρχιτεκτονική, με πλούσια διακοσμημένες προσόψεις, με πολλά μπαρόκ και αρτ νουβώ κτίρια.

Η Οράντια είναι από τις πιο πλούσιες πόλεις της Ρουμανίας (με κατά κεφαλή ΑΕΠ στο 150 % του μέσου όρου της Ρουμανίας).

Μετά την επανάσταση του 1989 η Οράντια της Ρουμανίας ανανεώθηκε οικονομικά, όχι τόσο στη βιομηχανία, όσο τόσο στον τομέα του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Ιατρική στη Ρουμανία, στην Οράντια, με τους  35.000 φοιτητές που δίνουν στην πόλη μία ξεχωριστή ατμόσφαιρα.

Οι φοιτητές Ιατρικής στη Ρουμανία,στην Οράντια, μπορούν να επισκεφθούν 100 θρησκευτικά μνημεία, ιαματικές πηγές και ιατρικά κέντρα, το Παλάτι του Μαύρου Αετού, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, το Δημαρχείο με τον υψηλό πύργο του ρολογιού, το νεοκλασικό Κρατικό Θέατρο (που ο αρχιτέκτονάς του ήταν ο αρχιτέκτονας της Όπερας της Βιέννης), το Φρούριο, το Μουσείο, το Μουσείο της Περιφέρειας, αλλά και τα Καρπάθια σε απόσταση 60 χλμ.