ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ (ΑΓΓΛΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ-Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

Περατώθηκε η 3η φάση των διαδικασιών των ιατρών μας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση της Ιατρικής Ειδικότητας στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς αναμονές και καθυστερήσεις. Όλοι οι υποψήφιοι μας ολοκλήρωσαν με απόλυτη επιτυχία την Τρίτη φάση και τους...
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMMANITAS UNIVERISTY – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ HUMMANITAS UNIVERISTY – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Οι υποψήφιοι φοιτητές μας για την Ιατρική στην Ιταλία στο Hummanitas Universityολοκλήρωσαν με επιτυχία το HUMAT Test (LogicalReasoning, CriticismandScientificThinking), συμμετέχοντας στις εξεταστικές περιόδους (Admission tests 16-17/02/2023 και 09-10 Μαρτίου 2023.)...
ΕΥΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΙΑΣΙΟΥ (Medical Univeristy of Iasi)

ΕΥΚΑΡΙΑ ΓΙΑ ΠΡΩΙΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΙΑΣΙΟΥ (Medical Univeristy of Iasi)

Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο του Ιασίου προκήρυξε από 06/02/2023 200 θέσεις Ιατρικής για τους Ευρωπαίους υποψηφίους, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν τους φακέλους υποψηφιότητας. Ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής θα εκδίδονται αντίστοιχα περιοδικά αποτελέσματα. Η...
ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Με απόφαση των Πανεπιστημίων της Ρουμανίας τα δίδακτρα παραμένουν αμετάβλητα για 4η συνεχή χρονιά, βοηθώντας έτσι νέες και νέους φοιτητές από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα να πραγματοποιήσουν αγγλόφωνες και γαλλόφωνες σπουδές με προσιτό κόστος (δίδακτρα και κόστος...