ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΩΝ- ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ

Με απόφαση των Πανεπιστημίων της Ρουμανίας τα δίδακτρα παραμένουν αμετάβλητα για 4η συνεχή χρονιά, βοηθώντας έτσι νέες και νέους φοιτητές από χαμηλά εισοδηματικά στρώματα να πραγματοποιήσουν αγγλόφωνες και γαλλόφωνες σπουδές με προσιτό κόστος (δίδακτρα και κόστος...