ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ (PHD) ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ…. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Διδακτορικά (PHD) Ιατρικής στην Ευρώπη, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία…. και στο εξωτερικό για όλους τους πτυχιούχους Ιατρικής χωρίς εμπόδια και περιορισμούς.

Διδακτορικά (PHD) Ιατρικής στην Ευρώπη και στο εξωτερικό που καλύπτουν εξειδικεύσεις ή ερευνητικό προσανατολισμό.

Διδακτορικά Ιατρικής (full time ή part time) προσανατολισμένα στις δυνατότητες και απαιτήσεις κάθε υποψηφίου (Tailor made λύσεις).

Οι υπηρεσίες μας είναι ολοκληρωμένες και αναφέρονται στο σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών, διαδικασιών, προαπαιτούμενων για την υποδοχή της υποψηφιότητας,  αλλά και το σύνολο των ενδιάμεσων προϋποθέσεων για την επιτυχή ολοκλήρωση της προσπάθειας (μεθοδολογία, proposal, ενδιάμεση διατριβή, papers, δημοσιεύσεις, παρουσιάσεις κ.λ.π.)

Παρέχουμε τη δυνατότητα πραγματοποίησης Διδακτορικού (PHD) κατά τη διάρκεια της ειδικότητας ή και παράλληλα με την εργασία.

Αρχή μας αποτελεί η διαρκής μας δέσμευση για την ικανοποίηση του ιατρού σε όλα τα επίπεδα.