ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, ΑΓΓΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ… ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Εργασία Ιατρών στην Ευρώπη, Αγγλία, Γερμανία, Ολλανδία… και εξωτερικό Βέλγιο, Αυστρία, Γαλλία, Δανία, Κατάρ, Ντουμπάι, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Η.Π.Α., Καναδά, …….. με ευνοϊκές συνθήκες και προϋποθέσεις. …….. με ευνοϊκές συνθήκες και προϋποθέσεις.

Εργασία Ιατρών στο Εξωτερικό και στην Ευρώπη που καλύπτει όλους τους ειδικευόμενου ιατρούς ανεξάρτητα εμπειριών, επιστημονικών και επαγγελματικών προσόντων.

 

 

Αναλαμβάνουμε το σύνολο ων απαιτούμενων ενεργειών για εξασφάλιση της βέλτιστης θέσης εργασίας σύμφωνα με τα προσόντα σας:

  • Διαδικασίες, νομοθεσίες, κανονισμούς της χώρας εργασίας.
  • Αναζητούμε και ανευρίσκουμε το συνταίριασμα της κατάλληλης θέσης με τα προσόντα σας.
  • Υποβάλλουμε τεκμηριωμένες αιτήσεις- φακέλους- Personal Statements.
  • Υποστηρίζουμε , καθοδηγούμε τον υποψήφιο γιατρό για τη συνέντευξη αξιολόγησης.
  • Συμβουλευτική στην υπογραφή συμβολαίου.
  • Βοήθεια για την εγγραφή στις απαιτούμενες ενώσεις και φορείς.
  • Ολοκληρωμένες facilities για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή στο νέο περιβάλλον (κοινωνικό, εργασιακό, επιστημονικό).

ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (ΑΓΓΛΙΑ- ΣΚΩΤΙΑ- ΟΥΑΛΙΑ-ΙΡΛΑΝΔΙΑ)

Η Μ. Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία) αποτελεί τον πρώτο προορισμό εργασίας για Έλληνες ιατρούς, λόγω συνθηκών εργασίας, αμοιβών, επιστημονικής και επαγγελματικής εξέλιξης.

Ευκαιρίες εργασίας υπάρχουν τόσο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) όσο και στο ιδιωτικό (RMO) με συμβάσεις- συμβόλαια μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων διαδικαστικών ενεργειών (εγγραφή σε G.M.C. –Personal Statement- φάκελο- αίτηση- την εκπαίδευση- την καθοδήγηση για τη συνέντευξη αξιολόγησης).

Υποστηρίζουμε στην λήψη ενδεχόμενων απαιτούμενων πιστοποιητικών (ACLS, APLS, MDV, MPS κ.λπ.), αλλά και στην ομαλή ένταξη και προσαρμογή στα νέα δεδομένα με ολοκληρωμένα facilities.

Παρέχουμε δυνατότητες αύξησης και βελτίωσης αμοιβών με συμπληρωματική και παράλληλη εργασία (π.χ. ως αναπληρωτής).

Αναλαμβάνουμε το σχεδιασμό για την πραγματοποίηση Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (PHD) για την ενίσχυση και διεύρυνση των προοπτικών σας (επιστημονικών και επαγγελματικών).

Εργασία Ιατρών στη Μεγάλη Βρετανία ως Specialty Doctor, Consultant, κ.λπ.

Αρχή μας αποτελεί η διαρκής δέσμευσή μας για την ικανοποίηση το ιατρού σε όλα τα επίπεδα.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ BRAIN DRAIN ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ
2009 200 300
2010 517 218
2011 797 483
2012 1.166 642
2013 1.088 402
 2014 594 263