ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ-ΑΓΓΛΙΑ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ,… ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Ιατρική Ειδικότητα στην Ευρώπη – Αγγλία, Ολλανδία, Γερμανία, … εξωτερικό Βέλγιο, Αυστρία, Ελβετία, Γαλλία, Η.Π.Α., Καναδάς καθώς τόσο η μεγάλη αναμονή για την έναρξη της ιατρικής ειδικότητας στην Ελλάδα, οι δυσχερείς συνθήκες (επιστημονικές και επαγγελματικές) όσο και οι προοπτικές επαγγελματικής ένταξης, μετά την ολοκλήρωση της ειδικότητας ωθούν μεγάλες ομάδες νέων ιατρών να προσφεύγουν στη λύση του εξωτερικού.

Η Ιατρική Ειδικότητα στην Ευρώπη ευνοείται και από το καθεστώς ενοποίησης και αναγνώρισης στις χώρες μέλη της Ε.Ε.

Στις χώρες μέλη της Ε.Ε. η Ιατρική Ειδίκευση καθορίζεται, αξιολογείται και ελέγχεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2005/36/E.C., με τα άρθρα  25-28 (της 7ης Σεπτεμβρίου 2005), (E.U. Directive 2005/36/E.C.).

Οδηγία που αποτελεί συνέχεια της πρώτης έκδοσης 1993/16/Ε.C. με την τροποποίηση της 2001/19/E.C. (που προέβλεπε 36 ειδικότητες ). Σύμφωνα με αυτή την οδηγία οι υπήκοοι κρατών-μελών της Ε.C. με πτυχίο Ιατρικής από Πανεπιστήμιο των κρατών- μελών της Ε.Ε., έχουν το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του Ιατρού σε άλλη χώρα της Ε.Ε. αφού λάβουν την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, από την αρμόδια κρατική υπηρεσία της χώρας.

Με την τελευταία οδηγία πλέον αναγνωρίζονται 52 διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (παράρτημα V της οδηγίας).

Παράλληλα με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες 2001/19/E.C.και 2005/36/E.C. καθορίζονται οι ελεύθερες μετακινήσεις Ιατρών και οι αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων.

Στην Ελλάδα με το Π.Δ. 38/2004 επετεύχθη η προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας, προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.

Εμείς αναλαμβάνουμε το σύνολο των απαιτούμενων ενεργειών για την πραγματοποίηση της ειδικότητας σας στην Ευρώπη (Αγγλία, Μ. Βρετανία, Ολλανδία, Αυστρία, Γερμανία, Ολλανδία, Ελβετία, Δανία, Βέλγιο, Γαλλία).

Ιατρική Ειδικότητα στην Ευρώπη, μαζί μας,  που εξασφαλίζετε τη θέση Ιατρικής Ειδικότητας, με ανταγωνιστικές συνθήκες και προοπτικές (περιβάλλον, συνθήκες, αμοιβές, προοπτικές,….).

Παράλληλα απολαμβάνετε ένα σύνολο υπηρεσιών (facilities) για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή σας σε ένα εθνικό, κοινωνικό, επιστημονικό και επαγγελματικό περιβάλλον.

 

 

 

 

 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ (PHD)

Μαζί μας έχετε τη δυνατότητα και το πλεονέκτημα πραγματοποίησης- παράλληλα- του Διδακτορικού σας Διπλώματος Ειδίκευσης στον τομέα της επιλογής σας.

Έτσι αξιοποιείται πολλαπλά το χρόνο σας και διαμορφώνετε ευνοϊκές συνθήκες και προοπτικές για την επαγγελματική και επιστημονική εξέλιξή σας.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΚΟΤΗΤΑ  ΣΤΗ Μ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία)

Ιατρική ειδικότητα στη Μ.Βρετανία (Αγγλία, Σκωτία, Ουαλία, Ιρλανδία) που αποτελεί τον πρώτο προορισμό στην αναζήτηση Ιατρικής Ειδικότητας στην Ευρώπη (βλέπε κατάσταση ειδικοτήτων στο τέλος του παρόντος κειμένου).

Ιατρική Ειδικότητα στη Μ.Βρετανία μαζί μας, την εγγραφή στο G.M.C. (General Medical Council), την υποβολή του Φακέλου- Personal Statement-Αιτήσεις για την εξασφάλιση θέσης στο επίπεδο Foundation Year 2-F2. (Το Foundation για την εισαγωγή στην ειδικότητα είναι 2 ετών, F1+F2).

Επιδίωξη μας αποτελεί η εξασφάλιση θέσης σε Royal College “ πρώτου επιπέδου’’ καθώς και ο συνδυασμός πραγματοποίησης διδακτορικού (PHD) σε Πανεπιστήμιο και ομάδα καθηγητών πρώτης γραμμής.

Μαζί μας έχετε τόσο την εξασφάλιση ανταγωνιστικής θέσης για την Ιατρική Ειδικότητα, όσο και το σύνολο των Facilities για την ομαλή ένταξη και προσαρμογή σας στο νέο περιβάλλον.

Με την ολοκλήρωση της Ιατρικής σας Ειδικότητας λαμβάνετε το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Ειδικότητας (Certificate of Training-CCT ), αναγνωρισμένο στα κράτη- μέλη της Ε.Ε., στην UEMS (Ευρωπαϊκή Ένωση Ιατρικών Ειδικοτήτων) και στην WFME (Παγκόσμια Ομοσπονδία για την Ιατρική Εκπαίδευση).

Τα τελευταία χρόνια η μετακίνηση Ελλήνων Ιατρών στην Ευρώπη, για ειδικότητα και εργασία, διογκώνεται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ BRAIN DRAIN ΕΛΛΗΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΕΤΟΣ

ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

2009

200

300

2010

517

218

2011

797

483

2012

1.166

642

2013

1.088

402

01-06 2014

594

263

 

 

 

 

 

 

 

Πραγματοποιείστε την Ιατρική σας Ειδικότητα στη Μ.Βρετανία μαζί μας, και υποδεχθείτε θετικά και πολλαπλασιαστικά οφέλη (επαγγελματικά, επιστημονικά, οικονομικά, ακαδημαϊκά).

Αρχή μας αποτελεί η διαρκής δέσμευσή μας για την ικανοποίηση του Ιατρού σε όλα τα επίπεδα.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ

 

Length of specialist training

 

Medical Specialties

Accident and Emergency                                                       5 years

Cardiovascular Disease (MRCP)                                           6 years

Clinical Genetics (MRCP)                                                      4 years

Clinical Neurophysiology (MRCP)                                         4 years

Clinical Oncology (MRCP)                                                     5 years

Clinical Pharmacology (MRCP)                                             5 years

Dermatology (MRCP)                                                                        4 years

Diabetes and Endocrinology (MRCP)                                    4-5 years

Gastroenterology (MRCP)                                                     4-5 years

General Internal Medicine (MRCP)                           

General Practice                                                                     3 years overall

Genito- Urinary Medicine (MRCP or MRCOG)                     5 years

Geriatric Medicine (Clinical Geriatrics) (MRCP)                    4 years

Haematology (MRCP or equivalent)                                      4-5 years

Immunology/ Allergy (MRCP)                                                            4-5 years

Medical Oncology (MRCP)                                                    4 years

Nephrology (MRCP)                                                               4 years

Neurology (MRCP)                                                                 5 years

Nuclear Medicine (MRCP or radiologist’s FRCR)                 4 years

Occupational Medicine (MRCP or MRCGP desirable)         4 years

Paediatrics (MRCP/MRCPsych)                                           5 years

Paediatric Cardiology (MRCP)                                               5 years

Palliative Medicine (MRCP or MRCGP)                                4 years

Rehabilitation Medicine (MRCP or MRCS)                           6 years

Respiratory Medicine (MRCP and ALS)                                4-5 years

Rheumatology (MRCP)                                                          4-5 years

 

Surgical Specialties

Anaesthesia    (MRCS)                                                          4-5 years

Cardio-thoracic Surgery (MRCS)                                          6 years

General Surgery  (MRCS)                                                     6 years           

Neurosurgery  (MRCS)                                                          6 years

Orthopaedic and Trauma (MRCS and ATLS)                       6 years

Otolaryngology (MRCS)                                                         6 years

Paediatric Surgery (MRCS)                                                   6 years

Plastic Surgery (MRCS)                                                         6 years

Urology (MRCS)                                                                     5 years

 

Psychiatric Specialties

Child and Adolescent Psychiatry (MRCPsych)                     3-5 years

Forensic Psychiatry (MRCPsych)                                         3-5 years

General Psychiatry (MRCPsych)                                          3-5 years

Old Age Psychiatry (MRCPsych)                                          3-5 years

Psychiatry (MRCPsych)                                                        3-5 years

Psychiatry of Learning Disability (MRCPsych)                      3-5 years

Psychotherapy  (MRCPsych)                                                            3-5 years

 

Laboratory – Diagnostic Specialties

Chemical Pathology   (MRCP desirable)                              4-5 years

Diagnostic Radiology (2yrs. clin.exp. postgrad.)                    5 years

Histopathology                                                                        4-5 years

Medical Microbiology/ Virology                                              4-5 years

Nuclear Medicine (MRCP or radiologist’s FRCR)                 4 years

 

Others

Genito- Urinary Medicine (MRCP or MRCOG)                     5 years

Obstetrics and Gynaecology  (Part 1 MRCOG)                    5 years

Ophthalmology (MRCOphth)                                                 4-5 years

Public Health Medicine                                                           4 years

 

                   ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Ιατρική ειδικότητα στη Γερμανία μαζί μας, επιτυγχάνοντας:

  • Αποφυγή της γραφειοκρατίας
  • Επιλογή Κρατιδίου και Νοσοκομειακής μονάδας «πρώτης γραμμής»
  • Καλύτερες αμοιβές
  • Δυνατότητα έναρξης Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης (PHD)

Μετά την αναγνώριση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιατρικής (Approbation als Arzt) στο κρατίδιο επιλογής, εστιάζουμε στην επιλογή του Νοσοκομείου.

Στη Γερμανία με τις 30 Πανεπιστημιακές Ιατρικές Σχολές, περισσότερα από 4.000 νοσοκομεία έχουν τη δυνατότητα της εκπαίδευσης Ιατρών στην Ιατρική Ειδικότητα. (Weiterzbildung).

Σε αυτά τα νοσοκομεία συμπεριλαμβάνονται οι Πανεπιστημιακές Κλινικές (Universitatskliniken), τα Ακαδημαϊκά Εκπαιδευτικά Νοσοκομεία (Akademische Lehr Krankenhauser) αλλά και Πιστοποιημένα Ιδιωτικά Ιατρεία (Privat- Praxen).

Η απόδοση της Ιατρικής Ειδικότητας επιβεβαιώνεται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.

Τα Νοσοκομεία Ειδικότητας λειτουργούν ανεξάρτητα από τις κρατικές αρχές, με τα δικά τους κριτήρια, χωρίς λίστες αναμονής.

Η αρχικκή τοποθέτηση του υποψηφίου, μετά την επιλογή, γίνεται σε θέση ειδίκευσης Assistenzarzt ή Arzt Weiterbildung (βοηθός Ιατρός).

Οι ενάρξεις ειδικότητας γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ωστόσο υπάρχουν και περίοδοι «ευνοιϊκές».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ

Αναισθησιολογία

5 χρόνια

Ανατομία

4 χρόνια

Οφθαλμολογία

5 χρόνια

Χειρουργική

5 χρόνια

Μαιευτική-γυναικολογία

5 χρόνια

Ωτοριν/γία

5 χρόνια

Δερματολογία

 

4 χρόνια

Παθολογία

 

6 χρόνια

Παιδιατρική

5 χρόνια

Νευρολογία

5 χρόνια

Ορθοπεδική

6 χρόνια

Ψυχιατρική

5 χρόνια

Ουρολογία

5 χρόνια