Ιατρική στην Ολλανδία -Μάαστριχτ

Ιατρική στην Ολλανδία στο Πανεπιστήμιο Ιατρικής στο Μάαστριχτ

FACULTY OF MEDICINE IN UNIVERSITY OF MAASTRICHT

FACULTEIT MEDISCHE UNIVERSITEIT MAASTRICHT

1Ιατρική στην Ολλανδία στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ που η έλλειψη ευκαιριών εκπαίδευσης ιατρών στην Ολλανδία στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1960, παρακίνησε την ανάγκη για το όγδοο τμήμα  ιατρικής.  Το Μάαστριχτ ήταν μία από τις διάφορες πόλεις που έδειξαν ένα έντονο ενδιαφέρον να στεγάσουν το τμήμα σε ένα μελλοντικό πανεπιστήμιο.   Εκείνη την εποχή,  η περιοχή του Νοτίου Λίμπουργκ είχε ανάγκη από έναν οικονομικό αναπροσδιορισμό λόγω του κλεισίματος των ορυχείων,  γεγονός που βοήθησε να αυξηθούν οι πιθανότητες του Μάαστριχτ για ένα τέτοιο εγχείρημα.

 

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

 (ΑΓΓΛΟΦΩΝΟ ΤΜΗΜΑ)

Η εισαγωγή ξένων φοιτητών στο Αγγλόφωνο τμήμα της Ιατρικής Σχολής του Μάαστριχτ, καθορίζεται από ένα σύστημα αξιολόγησης που συμπεριλαμβάνει προσανατολισμό  και δομή Λυκειακών σπουδών-Πανελληνίων εξετάσεων και επιδόσεων, πιστοποιήσεις επιπέδου γλώσσας, ακαδημαϊκό και κοινωνικό προφίλ υποψηφίου, Personal Statement, Βιογραφικό.

 

ΚΟΣΤΟΣ ΖΩΗΣ

Το κόστος διαβίωσης ενός φοιτητή κυμαίνεται από 800-1.100 ευρώ ανά μήνα (ενοίκιο, καθημερινές ανάγκες).

Δεν συμπεριλαμβάνονται αγορές βιβλίων κλπ.

 

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Τα δίδακτρα ανά έτος είναι 1.850 ευρώ.

Για non EU citizens είναι 8.500-9.500 ευρώ ανά έτος.

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Netherlands

  • Universiteit van Amsterdam, Faculty of Medicine
  • VU University Medical Center Amsterdam, Faculty of Medicine
  • University of Groningen, Faculty of Medicine
  • University of Leiden, Faculty of Medicine
  • Universiteit Maastricht, Faculty of Health, Medicine and Life Sciences
  • Radboud University Nijmegen, Faculty of Medicine
  • Erasmus Universiteit Rotterdam, Faculty of Medicine
  • Universiteit Utrecht,Faculty of Medicine
  • Saba University School of Medicine

Γνωριμία με το Πανεπιστήμιο

Η έλλειψη φοιτητών ιατρικής είχε ληθεί έως τις αρχές της δεκαετίας του ’70 και το 1974  όπου πάρθηκε μία απόφαση να ξεκινήσουν προγράμματα ιατρικής στο Μάαστριχτ πριν δοθεί η επίσημη έγκριση.  Η νομική βάση ακολούθησε αργά το 1975 και το Πανεπιστήμιο του Μάαστριχτ (που τότε ονομαζόταν Κρατικό Πανεπιστήμιου του Λιμπουργκ), άνοιξε επίσημα τις πύλες του στις 9 Ιανουαρίου 1976.

Ήταν προφανές ότι ο ολλανδικός ακαδημαϊκός κόσμος, περίμενε πολύ περισσότερα από ένα νέο πανεπιστήμιο εκτός από μερικές επιπλέον ακαδημαϊκές έδρες.  Έτσι επιλέχθηκε ένα εντελώς νέο σύστημα εκπαίδευσης: PBL (Problem Based Learning – Μάθηση βασισμένη σε προβλήματα). Επιπλέον, η ιατρική έρευνα δεν θα ήταν μόνο κλινική, αλλά θα έκανε μια σημαντική συνεισφορά στη γνώση που θα προέκυπτε για τη γενική εκπαίδευση καθώς και άλλες αρχικές χρήσεις ιατρικής φροντίδας. 

MAASTRICHT UNIVERSTIRYΑπό το 2008 το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Μάαστριχτ AZM (Academisch Ziekenhuis Maastricht) και οχτώ Ακαδημαϊκά Κέντρα της κάτω Ολλανδίας συγχωνεύθηκαν και σχημάτισαν έναν ενιαίο Πανεπιστημιακό Κλινικό Οργανισμό τον UMC+ με 715 κλίνες και 7.000 εργαζόμενους (αποτελώντας τον βασικό εργοδότη της περιοχής) που εκπαιδεύουν 4.000 φοιτητές της Σχολής Υγείας (Faculty of Health Medicine and Life Sciences).

Ο UMC+ έχει επικεντρωθεί, και διακρίνεται σε 5 βασικούς άξονες, θεματικά επιστημονικά πεδία: τα καρδιαγγειακά Νοσήματα, τις Χρόνιες Παθήσεις, την Ογκολογία, την Ψυχική Υγεία και τις Νευροεπιστήμες και την Πρωτοβάθμια Υγεία. Ο UMC+ είναι πιστοποιημένο μέλος της Ομοσπονδίας Ακαδημαϊκών Ιατρικών Κέντρων της Ολλανδίας (Nederlandse Federatio Van Universitair Medische Centra-NFU).

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου του Μάαστριχτ έχει καταταχθεί στις διεθνείς λίστες κατάταξης, ως τη 46η καλύτερη Ιατρική Σχολή στον κόσμο.

 

 

ΓΙΝΕ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΩΡΑ! : 210 3647889Επικοινωνία